Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Próżniowe panele izolacyjne wypełnią lukę na rynku modernizacji budynków

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali przyjazne środowisku i opłacalne próżniowe panele izolacyjne, które zapewniają doskonałą sprawność cieplną.

Kolejnym krokiem partnerów przemysłowych finansowanego ze środków UE projektu VIP4ALL będzie pełna komercjalizacja nowych, całkowicie naturalnych paneli izolacyjnych, które są wytarzane z minerałów i odnawialnych, ubocznych produktów organicznych. Rynek docelowy to niskobudżetowe projekty renowacji i modernizacji budynków, często realizowane przez MŚP (które tworzą 99% unijnego sektora budowlanego). Budynki w Europie odpowiadają obecnie za około 40% rocznego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Tania i przyjazna środowisku technologia izolacyjna, której pionierami są partnerzy takich projektów jak VIP4ALL, umożliwi europejskim MŚP skuteczną modernizację budynków, a przez to wsparcie Europy w wywiązywaniu się ze zobowiązań środowiskowych poprzez efektywne oszczędzanie energii. Panele zyskały uznanie dzięki swoim doskonałym parametrom izolacji termicznej (osiągając wartość 7 mW/mK) przy grubości poniżej jednej trzeciej tradycyjnych paneli izolacyjnych wypełnianych powietrzem. Ponadto nowe panele zapewniają wyśmienitą ogniotrwałość, co ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolejnym ważnym atutem paneli jest ich opłacalność. Znacznie zwiększy wykonalność modernizacji izolacji w okresie, w którym branża budowlana wciąż wychodzi z poważnego kryzysu gospodarczego. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej utrudniło korzystanie z najnowocześniejszych, ale kosztownych próżniowych paneli izolacyjnych (VIP) na rzecz bardziej opłacalnych i tradycyjnych – ale gorszych pod względem efektywności cieplnej – rozwiązań i ten właśnie problem postanowili rozwiązać partnerzy projektu VIP4ALL. W toku projektu wszystkie prace projektowe nad rozmaitymi materiałami i technologiami przetwarzania były wykonywane za pomocą narzędzi modelowania predykcyjnego. Zespół zbudował najpierw obszerną bazę danych właściwości surowców, co umożliwiło wskazanie dwóch obiecujących systemów powłok i czterech hybrydowych składów rdzenia. Zoptymalizowano technologie przetwarzania rdzenia i przygotowano wiele wzorów. Zespół przystąpił następnie do projektowania nowatorskich, próżniowych paneli izolacyjnych z nową, cienką, hermetyzującą warstwą zewnętrzną wykonaną z korka. Dzięki tej nowej warstwie panele są znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika pod względem obsługi w czasie składowania, transportu i montażu na miejscu. Warstwa ma również za zadanie chronić panel VIP, obniżając ryzyko przebicia i w konsekwencji utraty sprawności cieplnej. Produkty VIP4ALL, których grubość wynosi od 3 do 4 cm, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć minimalną przewodność cieplną przy zwykłym ciśnieniu porowym, porównywalnym do komercyjnych VIP przeznaczonych do zastosowań w budynkach, zapewniając wyższą izolację cieplną od jakiegokolwiek innego materiału tradycyjnego na rynku budowlanym. Prace nad projektem VIP4ALL zostały sfinalizowane wraz z końcem listopada 2015 r., niemniej ich oddziaływanie na sektor modernizacji budynków ma być odczuwalne na przestrzeni kolejnych lat. Zespół ma nadzieję, że produkty końcowe przyczynią się do istotnego podniesienia rentowności i konkurencyjności sektora modernizacji budynków w UE, co ma kluczowe znaczenie z perspektywy gospodarki i środowiska. Więcej informacji: witryna projektu VIP4ALL

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły