European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Wspieranie doskonałości w dziedzinie innowacji w fizyce materiałów w krajach bałtyckich

Instytut Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łotewskiego jest na dobrej drodze do tego, aby stać się ważnym ośrodkiem współpracy między nauką a przemysłem.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Badania i innowacje odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu pomyślnej przyszłości Europy. Jednakże pomimo znacznych wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i unijnym, istnieje szereg przeszkód utrudniających rozwój badań i innowacji. Jednym z najistotniejszych problemów jest brak wystarczającej liczby ośrodków badawczych i doskonałości, aby popchnąć Europę w kierunku zrównoważonego i strategicznie innowacyjnego wzrostu. Rozpoczęty w 2017 roku, finansowany przez UE projekt CAMART2 koncentruje się na jednym szczególnym centrum doskonałości: Instytucie Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łotewskiego (IFCS UŁ). Jego założeniem jest modernizacja IFCS UŁ i nadanie mu pozycji kluczowego centrum doskonałości w dziedzinie edukacji, nauki, innowacji i transferu technologii w krajach bałtyckich. IFCS UŁ, jako jedna z czołowych łotewskich instytucji badawczych, stanie się centrum współpracy i platformą transferu technologii w dziedzinie fizyki materiałów opartej na zaawansowanych technologiach. Dzięki projektowi CAMART2, IFCS UŁ skupia się na edukacji i modernizuje program studiów magisterskich z dziedziny fizyki na Uniwersytecie, aby dostosować go do przewidywanych potrzeb przemysłu. Podobne ulepszenia planowane są również w programie doktoranckim. Projektowanie materiałów i innowacji z pożytkiem dla przemysłu Celem IFCS UŁ jest poprawa i wzmocnienie współpracy z przemysłem na Łotwie i w innych krajach. W tym celu stworzono platformę, która ma pełnić rolę pojedynczego punktu kontaktowego dla naukowców i firm. Platforma Materize zapewnia dostęp do wiedzy i zasobów IFCS UŁ, ułatwiając jednocześnie komunikację z przedsiębiorstwami w celu realizacji projektów opartych na standardach branżowych. Aktualnie prowadzone studia przypadków dotyczą laboratorium do tworzenia prototypów pomieszczeń typu clean room, organicznych diod elektroluminescencyjnych, fotolitografii, naparowywania próżniowego cienkich warstw oraz syntezy nanomateriałów kompozytowych. „Historia pokazuje, że Łotwa zawsze była centrum zaawansowanych technologii. Wierzę, że mamy wszelkie niezbędne warunki, aby ponownie stała się takim centrum”, powiedział Andris Anspoks, zastępca dyrektora IFCS UŁ ds. innowacji, cytowany w informacji prasowej zamieszczonej na stronie „Scitech Europa”. „Celem IFCS UŁ jest rozwój technologii wykorzystujących innowacyjne materiały, które pomagają w tworzeniu nowych produktów w branży zaawansowanych technologii”. Wspieranie zaawansowanych technologii Po uruchomieniu w maju 2018 roku, platforma Materize gościła pierwsze wydarzenie, Deep Science Hackathon 2018. Celem Hackathonu było zidentyfikowanie pomysłów z zakresu zaawansowanych technologii oraz znalezienie zespołów, które będą mogły zająć się ich realizacją, z zamiarem opracowania nowych produktów i założenia nowych przedsiębiorstw, które wniosą wkład w rozwój branży zaawansowanych technologii w regionie Morza Bałtyckiego. W ciągu 48 godzin uczestnicy musieli utworzyć interdyscyplinarne zespoły, które pracowały nad wcześniej zgłoszonymi pomysłami. Wspomagane przez mentorów zespoły musiały następnie opracować te pomysły i na zakończenie wydarzenia przedstawić plan komercjalizacji jury złożonemu z naukowców, inwestorów i zainteresowanych stron. Najlepsze pomysły otrzymały dalsze wsparcie od partnerów CAMART2 na okres 6 miesięcy. Zwycięskim pomysłem, który według oceniających miał największy potencjał biznesowy, była bransoletka z wbudowanym czujnikiem optycznym do pomiaru poziomu witaminy D w organizmie człowieka. W ciągu siedmiu lat realizacji projekt CAMART2 (Centre of Advanced Materials Research and Technology Transfer CAMART2) będzie się koncentrował na realizacji trzech strategicznych założeń. Jego celem jest zwiększenie poziomu komercjalizacji badań, zacieśnienie współpracy między przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi oraz wspieranie wspólnych badań i szybszego transferu technologii za pośrednictwem platformy. Więcej informacji: strona projektu CAMART2

Kraje

Łotwa

Powiązane artykuły