Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Szybsze diagnozowanie sepsy sposobem na ratowanie życia i redukcję kosztów

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE europejscy naukowcy podjęli pionierskie badania, których dorobkiem może być ratująca życie, wczesna diagnostyka śmiertelnego zespołu, jakim jest sepsa.

To przełomowe osiągnięcie może nie tylko pomóc w ratowaniu życia, ale także w znacznym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej. Stwarza zatem europejskim MŚP okazję do wprowadzenia na ogromny rynek innowacji, która zapewnia liczne korzyści. Prace, prowadzone w ramach finansowanego ze środków UE projektu CE-MICROARRAY, mają skrócić czas potrzebny na zdiagnozowanie ryzyka rozwinięcia się sepsy, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów hospitalizowanych pacjentów. Sepsa to zagrażająca życiu zbyt silna reakcja organizmu na zakażenie. Może być bezpośrednim następstwem zakażenia albo wystąpić po przebytej terapii lub zabiegu operacyjnym. Szacuje się, że każdego dnia niemal 20 000 osób umiera na świecie z powodu sepsy, a w Europie doprowadza ona rok rocznie do około pięciuset tysięcy zgonów. Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie i może zaowocować znaczącym spadkiem wskaźnika umieralności. Niestety diagnozowanie sepsy za pomocą aktualnych metod może potrwać nawet do 72 godzin. Z tego właśnie względu innowacja projektu CE-MICROARRAY może okazać się tak ważna. Zespół projektu jest pionierem zastosowania spektroskopii strat we wnęce optycznej (CEAS). Ta metoda analizy zapewnia czulszą, szybszą i bardziej niezawodną diagnostykę pacjentów zagrożonych ryzykiem rozwinięcia się sepsy. Technika podnosi czułości badań krwi, które polegają na wielokrotnym przechodzeniu światła przez próbkę. Zespół ma nadzieję, że dzięki temu czułość badania będzie mogła wzrosnąć 100-krotnie w stosunku do testu tradycyjnego. Innowacja, która wedle oczekiwań może pomóc służbie zdrowia na całym świecie zaoszczędzić miliardy euro, posiada zatem istotny potencjał rynkowy. Partnerzy projektu oszacowali jej możliwości rynkowe na powyżej 1 mld EUR, a łączny dochód konsorcjum MŚP na przestrzeni pięciu lat na około 38 mln EUR. Jednym z partnerów projektu z sektora MŚP jest na przykład przedsiębiorstwo specjalizujące się w nowatorskich systemach analitycznych, które wydzieliły się z pionierskich badań prowadzonych w ramach CE-MICROARRAY. Partnerzy projektu pracują obecnie nad prototypowymi instrumentami demonstracyjnymi, aby posunąć osiągnięcia projektu o krok dalej na drodze do komercjalizacji. W ramach CE-MICROARRAY analizowane były także właściwości potencjalnych biomarkerów, które mogłyby posłużyć do diagnozowania ryzyka wystąpienia sepsy. Pozwoliło to na zidentyfikowanie wielu odpowiednich biomarkerów. To kolejny ważny element projektu, który pomoże położyć podwaliny pod kolejną generację testów analitycznych w kierunku sepsy. W skład konsorcjum projektu wchodzą doświadczone MŚP z całej Europy, z których wiele rozpoznało możliwości, jakie stwarza ta technika zarówno dla opieki zdrowotnej, jak i pod względem komercyjnym, ale nie dysponowały one zdolnością do podjęcia niezbędnych B+R do opracowania prototypów roboczych. Dlatego też dofinansowanie ze środków UE miało tak istotne znaczenie. Ukończenie prac nad projektem CE-MICROARRAY zaplanowano na kwiecień 2016 r. Więcej informacji: witryna projektu CE-MICROARRAY

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły