European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Nowe odkrycia i lepsze wrażenia wizualne dzięki ekranom okulograficznym

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DEEPVIEW udowodnili, że innowacyjne ekrany w połączeniu z okulografami mogą zwiększyć percepcję głębi przez użytkownika, umożliwiając bliższe zapoznanie się z interesującym go obiektem.

Naukowcy opracowują innowacyjne ekrany, które pozwalają użytkownikom korzystać z ostrości, głębi, kolorów i nowych sposobów prezentacji informacji tylko za pomocą śledzenia spojrzenia na ekran. Samo spojrzenie użytkownika wystarczy do ustawienia ostrości, zwiększenia głębi i lepszego rozróżniania kolorów – bez konieczności klikania w celu wywołania danych lub ustawienia ostrości na interesującym go obiekcie. Innowacyjne oprogramowanie GAZER GAZER to pierwsza aplikacja, jaka powstała w ramach projektu DEEPVIEW, realizowanego przez SACHI (Computer Human Interaction Research Group) przy Uniwersytecie w St Andrew w Szkocji, Zjednoczone Królestwo. Oprogramowanie, opracowane na podstawie testów z udziałem ponad 50 użytkowników, współpracuje z okulografami, które umożliwiają fotografowi wykonującemu zdjęcie za pomocą aparatu plenoptycznego eksplorować obrazy tylko za pomocą własnych oczu. „Analizujemy potencjalne zastosowania tego ekscytującego, nowego obszaru określanego mianem augmentacji percepcyjnej na bazie spojrzenia” – wyjaśnia koordynator DEEPVIEW, dr Miguel Nacenta. „Zamiast przesuwania kursora w celu ustawienia ostrości, ekran okulograficzny (GCD) dostosowuje się automatycznie na podstawie kierunku spojrzenia użytkownika. Dzięki temu powstaje wrażenie trójwymiarowej głębi bez okularów – intensywniejszy, bardziej wyrazisty i naturalny sposób widzenia, który ma polepszyć wrażenia patrzącego”. Zastosowanie ekranów GCD Ekran GCD modyfikuje informacje zgromadzone za pomocą okulografu o spojrzeniu użytkownika, a dotyczące nie tylko położenia, ale także danych metrycznych, takich jak mrugnięcia, fiksacje i sakkady. To wszystko ma się odbywać w taki sposób, aby użytkownik nie dostrzegał reakcji systemu na swoje spojrzenia, tylko otrzymywał holistycznie zmieniony obraz na swoim ekranie. Dotychczas technologia proponowana była głównie z myślą o zwiększeniu wydajności (tj. skrócenia czasu renderowania) poprzez selektywne omijanie szczegółów z części ekranu, które nie są obserwowane. Tymczasem celem DEEPVIEW jest znalezienie modyfikacji percepcyjnych, które zapewnią augmentację wyświetlanych informacji i dzięki temu poprawią wrażenia wzrokowe użytkownika. Partnerzy sprawdzają także inne możliwości wykorzystania ekranów GCD do wzmocnienia percepcji kolorów i kontrastu oraz do zastosowań multimedialnych. Wzmocnienie kolorów, w taki sposób, aby użytkownik postrzegał szerszą gamę niż ta, którą jest w stanie wyświetlić monitor może stać niezwykle przydatnym narzędziem w przyszłości, na przykład do analizy dużych zbiorów danych. W przypadku multimediów technologia ta pozwoli użytkownikom czytającym artykuł nieświadomie wywoływać wszelkiego typu informacje uzupełniające – wykresy, zdjęcia, filmy wideo, dodatkowy tekst – podstawiające się w czasie przeglądania tekstu akapit po akapicie. „Główna trudność polega na tym, aby czytanie wzbogacić, ale nie zakłócić” – podkreślił dr Nacenta. „Użycie technologii okulograficznej wydaje się być mniej rozpraszające niż ustawianie kursora i klikanie. Zyskujemy możliwość wykorzystania naturalnego zachowania człowieka, zamiast proszenia go o interakcję z systemem”. Inne możliwe zastosowania ekranów GCD Augmentacja percepcyjna na bazie spojrzenia daje praktycznie nieograniczone możliwości, a DEEPVIEW kieruje swoje zainteresowanie także w stronę astronomii. „Astronomowie potrzebują czasami określonego koloru i głębi w swojej pracy” – stwierdził Michael Mauderer, doktorant pracujący nad projektem i główny twórca aplikacji GAZER. „Patrzą na te niezwykle złożone zdjęcia pozyskiwane za pomocą teleskopów, od podczerwieni po nadfiolet, przekraczający zakres pola widzenia człowieka. Pracujemy nad tym, aby pomóc im zobaczyć te dane w odmienny sposób, co może ostatecznie zaowocować nowymi odkryciami”. Ekrany GCD mogą się ostatecznie upowszechnić – zdaniem dr. Nacenty, wzbogacając wrażenia kinowe, umożliwiając lekarzom lepszą interpretację zdjęć rezonansu magnetycznego czy wspomagając policję w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych na podstawie niewyraźnych ujęć z kamer telewizji przemysłowej. Projekt DEEPVIEW, nad którym prace rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. i mają potrwać do maja 2016 r., otrzymał grant o wartości 100 000 EUR z budżetu działania „Marie Curie” siódmego programu ramowego UE. Więcej informacji: strona projektu DEEPVIEW w serwisie CORDIS

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły