CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Na właściwym torze do cichszej infrastruktury kolejowej

Finansowany ze środków UE projekt QUIET-TRACK oferuje sprawdzony i opłacalny system redukcji hałasu i monitoringu torów na potrzeby organów odpowiedzialnych za planowanie infrastruktury kolejowej.

W codziennym życiu jesteśmy narażeni na różne zanieczyszczenia hałasem, zwłaszcza na obszarach miejskich, które – jak wykazano – mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i dobrostan. Partnerzy projektu QUIET-TRACK postanowili ograniczyć niektóre hałasy w otoczeniu poprzez zminimalizowanie tych generowanych przez pociągi pasażerskie i utrzymywanie ich na rozsądnym poziomie. Dzięki wprowadzeniu procedur obliczania hałasu – kierując się wizją cichszego miasta – stworzyli systemy obniżania hałasu do wykorzystania przez inżynierów przy konserwacji lub modernizacji torów. System QUIET-TRACK zwraca większą uwagę na emisje hałasu o niskiej częstotliwości i faktyczny kontakt koła z szyną, zapewniając przez to precyzyjniejsze pomiary, przewidywania i wskazania miejsc zaniku drgań toru celem uwzględnienia w działaniach naprawczych. Nowe rozwiązania, które obejmują osadzone torowiska, zostały opracowane z myślą o obniżeniu hałasu o co najmniej 6 dB(A) w porównaniu do aktualnego, łącznego hałasu toczenia w sieci administratorów infrastruktury uczestniczących w projekcie. Zalety monitorowania w czasie jazdy Projekt QUIET-TRACK skupił się na zdarzeniach dotyczących torów, rejestrując znaczący, łączny „hałas toczenia”. System monitorował hałas generowany w wyniku interakcji szyna-koło pociągów poruszających się z umiarkowaną prędkością (zazwyczaj w przedziale 20-200 km/h). Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego zostały wykonane za pomocą dwóch mikrofonów umieszczonych w skrzynkach i przytwierdzonych do kół jadących pociągów. Ponadto w skład oprzyrządowania wszedł odbiornik GPS, wysoce precyzyjny tachometr (do pomiaru prędkości) zamontowany na wale osiowym, jednostka czołowa i komputer do łączenia danych. Pomiary były przesyłane do odbiorników za pośrednictwem Internetu. System monitorowania mógł być także uzupełniony o kolejną parę mikrofonów do monitorowania szybkości zaniku drgań toru (TDR). Kluczowe znaczenie w projekcie odegrało wykorzystanie eksploatowanych pociągów, co umożliwiło pomiar kilku przejazdów w tygodniu, zapewniając wysoce precyzyjne dane o chropowatości torów (czynnik mający wpływ na hałas toczenia). Kolejny czynnik wzmagający hałas – chropowatość kół – został wywnioskowany na podstawie obliczeń, po ustaleniu poziomu hałasu. Było to przydatne, gdyż pomiar chropowatości kół w czasie jazdy pociągu jest niewykonalny. Dane zostały następnie przeanalizowane, aby skuteczniej zmapować poziomy hałasu i uzyskać parametry maksymalnych poziomów chropowatości, które mogą następnie wspomóc działania z zakresu konserwacji. System jest w stanie na przykład zlokalizować obszary zużycia kół i szyn na łukach. Takie odkrycie może następnie uruchomić szereg alarmów, aby wskazać administratorom infrastruktury obszary wymagające uwagi. Zestaw narzędzi do planowania dla organów odpowiedzialnych za infrastrukturę Jednym z osiągnięć projektu QUIET-TRACK jest narzędzie NMT(narzędzie do konserwacji torów i zarządzania nimi pod kątem hałasu). W skład NMT wchodzi narzędzie do mapowania hałasu, które wykrywa gorące punkty zanieczyszczenia hałasem i prognozuje efekty działań obniżających hałas. Połączenie tych danych z informacjami na temat liczby osób na danym obszarze daje organom możliwość podejmowania przemyślanych decyzji co do optymalnych interwencji. Aby wspomóc konserwację, NMT udostępnia bazę danych dotyczących chropowatości kół i szyn w czasie dla każdego odcinka sieci. W sumie podwyższona dokładność monitoringu zapewnia wyższą skuteczność i oszczędności, gdyż obniża liczbę dodatkowych, obejmujących wszelkie możliwe źródła hałasu interwencji łagodzących (takich jak ekrany dźwiękochłonne) i inspekcje torów oraz wydłuża trwałość infrastruktury. NMT wyposaża organy w potężne narzędzie, zwłaszcza tam, gdzie niedostępne są rozwiązania poza torami, gdyż przeprowadza obliczenia kosztów i korzyści pod kątem maksymalnej redukcji hałasu, jaka jest osiągalna przy dostępnym budżecie i w ramach okresu konserwacji, określając tym samym zasadność ekonomiczną potencjalnych rozwiązań. Będzie ono przydatne przy opracowywaniu planów działania w zakresie obniżania hałasu, jakich wymaga unijna dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku (END), zwłaszcza że rozwiązania znajdują zastosowanie w całej Unii Europejskiej i nie tylko wobec tradycyjnych torów, ale również szyn tramwajowych, lekkiego metra (LRT) i metra. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły