Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe technologie do udoskonalonych obliczeń równoległych

Partnerzy projektu REPARA opracowali i zarejestrowali nowe technologie, dzięki którym równoległe aplikacje obliczeniowe są bardziej energooszczędne, tańsze i łatwiejsze w opracowywaniu oraz utrzymaniu.

Nieustanne dążenie do zwiększania mocy przekształciło nasze komputery z maszyn wyposażonych w pojedynczy procesor w złożone architektury łączące takie elementy jak procesory wielordzeniowe, graficzne czy sygnałowe. Niemniej powszechnie wiadomo, że jest w tych technologiach jeszcze wiele miejsca na udoskonalenia pod względem wydajności i zużycia energii. Prace nad projektem REPARA, który zakończy się w tym miesiącu, koncentrują się od roku 2013 właśnie na tym celu. Zgromadzenie ekspertów z dziedziny inżynierii oprogramowania, projektowania narzędzi i sprzętu informatycznego miało pierwotnie posłużyć wypracowaniu jednolitego modelu programowania na potrzeby heterogenicznych komputerów, to znaczy przekształceniu istniejącego kodu źródłowego, aby można było z niego korzystać na wielu kartach graficznych i rekonfigurowalnym sprzęcie. Naukowcy opisali część swoich osiągnięć w czasopiśmie »International Journal of Parallel Programming«. „Poczyniliśmy znaczące postępy zarówno pod względem sprawności, jak i efektywności energetycznej, porównywalne do tych osiągalnych za pomocą ręcznego procesu programowania” – stwierdził koordynator projektu, José Daniel García, adiunkt na wydziale Informatyki UC3M. „Różnica polega na tym, że proces ręcznego programowania wymaga całych miesięcy prac inżynieryjnych, podczas gdy za pomocą naszego półautomatycznego procesu jesteśmy w stanie wykonać te same zadania w ciągu zaledwie kilku dni”. Dzięki finansowaniu ze środków UE w kwocie 2,6 mln EUR, zespół opracował i zarejestrował rozmaite produkty technologiczne, które mogą być wprowadzane na rynek wraz z zainteresowanym przedsiębiorstwem europejskim. Prace polegały między innymi na refaktoryzacji kodu źródłowego – technika stosowana w inżynierii oprogramowania w celu doskonalenia wewnętrznej struktury oprogramowania bez zmiany zauważalnego funkcjonowania. Udoskonalone zostały trzy podstawowe właściwości pierwotnego kodu źródłowego: wydajność (wzrost prędkości wykonywania zadań), efektywność energetyczna (obniżenie zużycia energii) i łatwość utrzymania. „Produkty programistyczne mogą pomóc programistom oferować usługi inżynieryjne osobom trzecim, polegające na uproszczeniu procesu programowania. Możemy także skrócić czas potrzebny inżynierom na dopracowanie produktu programistycznego w równoległym środowisku heterogenicznym, co znacznie obniża koszty programowania i poprawi konkurencyjność w branży programistycznej” – zauważył prof. García. Szeroki wachlarz rynków, między innymi służba zdrowia, transport, robotyka i przemysł (analiza wyprodukowanych części pod kątem wad), ma skorzystać na tej innowacji. Przykłady użycia już zaprezentowano w każdym z tych sektorów. Cevelop – zintegrowane środowisko dla programistów C/C++ oraz Fastflow – równolegle ramy programowania C++ wspomagające równoległe programowanie modelowe wysokiego poziomu, to dwa znakomite narzędzia programistyczne opracowane przez konsorcjum liczące siedmiu członków. Narzędzia są dostępne do pobrania w poświęconych im witrynach. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania