Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Partnerzy GANNET53 z powodzeniem stosują system Parsortix w testach klinicznych leków przeciw nowotworowi jajnika

System Parsortix firmy ANGLE plc, który został objęty w marcu 2016 r. patentem europejskim, zbiera krążące komórki nowotworowe we krwi do dalszych analiz medycznych. Jego zastosowanie stanowi zasadniczy postęp w badaniach prowadzonych w ramach projektu GANNET53, opartych na inhibitorze Hsp90 drugiej generacji, które mają poprawić wskaźniki przeżycia przerzutowego raka jajnika.

Prace nad projektem GANNET53 – którego zakończenie zaplanowano na 2019 r. – są już dalece zaawansowane. Do tej pory Parsortix posłużył do przebadania 424 próbek krwi pobranych od 136 pacjentek. Udało się wyizolować wystarczającą ilość RNA ze 134 na 136 próbek do dalszej analizy qPCR (ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym). Uniwersytet Medyczny w Wiedniu bada je właśnie pod kątem obecności markerów RNA. „Po raz pierwszy, dzięki zastosowaniu systemu Parsortix, możemy w sposób niezawodny pozyskiwać do analizy komórki nowotworowe jajnika z próbek krwi pobranych od pacjentek” – stwierdził prof. Robert Zeillinger, kierownik Grupy ds. Onkologii Molekularnej na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. „Otwierają się w ten sposób przed nami całkowicie nowe podejścia do opracowywania leków na nowotwór jajnika o potencjalnie szerszym zastosowaniu w innych badaniach klinicznych leków na raka jajnika”. W odróżnieniu od innych systemów analizy CTC (krążących komórek nowotworowych), które nie dysponują odpowiednimi markerami powierzchniowymi, przez co są nieskuteczne w przypadku nowotworu jajnika, system Parsortix firmy Angle odznaczył się „bezprecedensową czułością i swoistością”, kiedy po raz pierwszy – w styczniu 2015 r. – został wykorzystany na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. Firma ANGLE została wówczas zaproszona do współpracy nad projektem. Ma nadzieję, że projekt GANNET53 pomoże zdobyć dowody na zdolność systemu Parsortix do zbierania komórek nowotworowych z krwi pacjenta na potrzeby analizy, w ramach zakrojonych na szeroką skalę badań. Ale także, jeżeli badania kliniczne zakończą się powodzeniem, Parsortix będzie stosowany jako diagnostyk stowarzyszony do identyfikowania reakcji pacjentek na Ganetespib – lek opracowywany w ramach GANNET53. „Włączenie naszego systemu do badań klinicznych leków jest głównym celem mającym zwiększyć sprzedaż na potrzeby badań naukowych. Sprawność wykazana w badaniach klinicznych GANNET53 i możliwości analizy komórek nowotworowych rozwinięte przez Uniwersytet Medyczny w Wiedniu mogą potencjalnie otworzyć przed Parsortix nowe rynki” – wyjaśnia Andrew Newland, założyciel i dyrektor generalny ANGLE. Firma ANGLE jest przekonana, że w nadchodzących latach analiza krwinek zebranych za pomocą Parsortix może wspomóc zapewnianie spersonalizowanej opieki nad pacjentami z rozmaitymi postaciami nowotworów. Niezwykle silny lek Ganetespib jest uznawany przez swoich twórców za najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i najbardziej zaawansowany klinicznie inhibitor Hsp90 (białko szoku cieplnego 90) spośród obecnie dostępnych. Przedsiębiorstwo Synta Pharmaceuticals z USA, które opracowało lek, zgodziło się go dostarczyć nieodpłatnie na potrzeby badań klinicznych w ramach GANNET53. Na projekt GANNET53 składają się dwa etapy. Etap pierwszy poświęcony będzie badaniom bezpieczeństwa Ganetespib w nowej kombinacji ze standardową chemioterapią (Paclitaxel w rytmie tygodniowym) u pacjentek chorujących na nowotwór jajnika platyno-oporny typu surowiczego niskozróżnicowanego, endometrioidalnego niskozróżnicowanego lub niezróżnicowanego. Na drugim etapie badana będzie skuteczność tego połączenia z wyłącznym zastosowaniem standardowej chemioterapii. Projekt GANNET53 otrzymał niemal 6 mln EUR dofinansowania ze środków UE i będzie realizowany do marca 2019 r. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Austria

Powiązane artykuły