Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Numer 60. magazynu research*eu nt. wyników – Stawianie czoła siłom działającym pod skorupą ziemską

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.

Europa z pewnością nie jest tym regionem na świecie, który nawiedza największa liczba trzęsień ziemi ani nie jest też szczególnie trapiona przez aktywność wulkaniczną, zwłaszcza w porównaniu z Indonezją czy Japonią. Dwa państwa członkowskie – Włochy i Grecja – plasują się jednak w pierwszej 12 krajów, w których odnotowywana jest od 1900 r. największa aktywność sejsmiczna. Pod koniec stycznia, Rzym i Florencję nawiedziły cztery trzęsienia ziemia, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak kraj dotknęła największa katastrofa sejsmiczna, która pochłonęła życie aż 300 obywateli. Europa pada też ofiarą erupcji wulkanicznych. W grudniu 2016 r. włoski superwulkan, Pola Flegrejskie, zaczął wykazywać oznaki przebudzenia, a erupcja islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 r., po 200 latach braku aktywności, doprowadziła do największej od czasu II wojny światowej blokady ruchu lotniczego. W obliczu takich zagrożeń staje się oczywiste, że europejska społeczność naukowa nie może spocząć na laurach. Trzy główne gałęzie badań sejsmicznych – przyrządy do nadzoru i kontroli mające doskonalić prognozy, technologie na rzecz odpornej infrastruktury oraz rozwiązania mające usprawnić odbudowę po katastrofach – dają nadzieję, że kiedy nadciągnie kolejna katastrofa, nasze społeczeństwa będą do niej lepiej przygotowane. Ten numer magazynu research*eu nt. wyników poświęcony jest jednym z najnowszych osiągnięć przełomowych, jakie zostały wypracowane w ramach programów finansowania badań naukowych, od udoskonaleń budynków przez ochronę zasobów gospodarczych, zacieśnianie współpracy naukowej, technologie wspomagające zespoły reagowania kryzysowego, po zaawansowane techniki nadzoru i lepsze zrozumienie naturalnych zjawisk związanych z trzęsieniami ziemi. Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące: Nowatorska terapia przeciwciałami bispecyficznymi w celu leczenia raka jelita grubego Analizując wiktoriańską manię związaną z lękiem przed kotami Precyzyjne monitorowanie stanu silników samolotowych Osiągnięcie celów z zakresu globalnego ocieplenia przy wolnej od lodu Arktyce w porze letniej wymaga zerowych emisji do 2045 r. Przemiana obornika w złoto Procesor z tworzywa sztucznego wykrywa wirusy obecne w wodzie Narzędzia do zwiększania możliwości ludzkiej pamięci Nowe wiadomości o formowaniu się galaktyk i gwiazd Niekonwencjonalne skanowanie skyrmionów Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów, w tym biologią i medycyną, środowiskiem, energią, transportem, ICT, technologiami przemysłowymi, naukami społecznymi i przestrzenią kosmiczną. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim. Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo