European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

research*eu RESULTS PACK – Administracja elektroniczna: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. To wydanie broszury koncentruje się na sposobie, w jaki innowacyjne publiczne usługi administracji elektronicznej są świadczone na rzecz obywateli i przedsiębiorców w Unii Europejskiej.

Chociaż technologia mająca urzeczywistnić inteligentniejsze i zintegrowane usługi jest już dostępna, organy administracji publicznej często borykają się z wieloma przeciwnościami, między innymi ograniczeniami budżetowymi, problemami związanymi z prawną, proceduralną i techniczną interoperacyjnością usług i administracji (oraz krajów), a także dostępem do fachowej wiedzy. Przeszkody te ograniczyły wdrażanie cyfrowych usług publicznych. Komisja Europejska postanowiła się z nimi uporać. W tej broszurze Results Pack poświęconej administracji elektronicznej znalazły się najnowsze i najbardziej znaczące osiągnięcia finansowanych ze środków UE projektów poświęconych e-administracji. Realizacja wielu z tych projektów oparła się na koncepcji chmury usług publicznych. Dotyczy to między innymi projektu CLOUDOPTING, w ramach którego powstała platforma wspomagająca różne administracje w dostępie do aplikacji w chmurze obliczeniowej, oraz projektu STORM CLOUDS, który pomaga organom publicznym przechodzić na świadczenie usług opartych na paradygmacie chmury. Ponadto w tym wydaniu broszury Results Pack wyróżnione zostały dwa skoordynowane projekty pilotażowe na dużą skalę, finansowane ze środków Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Pierwszym z nich jest ambitny projekt e-SENS o wartości 27 mln EUR, którego realizacja dobiega końca. Projekt oparł się na sukcesie wcześniejszych przedsięwzięć mających zapewnić podstawową infrastrukturę online, nadającą się do wykorzystania w całej gamie usług publicznych. Drugim jest e-CODEX – bezpieczny system dostawy elektronicznej w chmurze, który umożliwia organom sądowym przetwarzanie i wymianę informacji dotyczących spraw cywilnych, handlowych, a nawet karnych. Wszystkie projekty zaprezentowane w tej broszurze opierają się na współpracy, przejrzystości i zaangażowaniu organów krajowych. Mają na celu położenie kresu izolacji administracji publicznych oraz ułatwienie im nawiązywania kontaktów i budowania relacji z obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi publiczne w całej Europie. Obywatele i przedsiębiorcy odniosą korzyści z bardziej spersonalizowanych usług publicznych, a rynek usług/aplikacji administracji elektronicznej otworzy nowe możliwości komercyjne. Broszurę można pobrać pod adresem: broszura eGovernment Results Pack

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo