Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt poświęcony geotermalnym odwiertom głębokim osiąga kamień milowy

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DEEPEGS zeszli na głębokość 4659 metrów na polu geotermalnym, co opisywane jest jako osiągnięcie „znaczącego kamienia milowego” w sektorze geotermalnym.

Energia
Zdrowie

Wyniki oraz doświadczenia i wnioski z procesu wiercenia, który trwał 168 dni, zostały właśnie opublikowane przez partnerów finansowanego ze środków UE projektu DEEPEGS (Deployment of Deep Enhanced Geothermal Systems for Sustainable Energy Business), których odwiert ma obecnie najgłębszą osłonę na Islandii. Prace przeprowadzono w dwóch etapach: pierwszy polegał na pogłębieniu istniejącego odwiertu z 2500 metrów do 3000 metrów, a drugi na dalszym wierceniu aż do osiągnięcia ostatecznie głębokości 4659 metrów. Długofalowym celem projektu jest wykorzystanie głębokich odwiertów do wysoce wydajnej produkcji energii, otwierając nowy wymiar zastosowania geotermii jako źródła. Zadanie postawione przed DEEPEGS polegało na znalezieniu na dnie odwiertu płynu w stanie nadkrytycznym, który zawiera znacznie więcej energii niż tradycyjny strumień geotermalny o wysokiej temperaturze przez co jest źródłem o wyższej efektywności energetycznej – jak informują partnerzy projektu, zostało ono wykonane. Pokonywanie przeszkód i zdobywanie cennego doświadczenia Partnerzy DEEPEGS wyjaśniają, że tak głęboki i gorący odwiert stawia wyzwania, z którymi niełatwo jest się uporać. Wraz z pogłębianiem odwiertu pojawiały się trudności, a zważywszy na fakt, że ten odwiert jest głębszy od wszystkich poprzednich, partnerzy DEEPEGS poczynili nowe spostrzeżenia, co do rodzaju występujących problemów. Wydobywanie rdzeni wiertniczych okazało się szczególnie trudne i potrzeba było 13 prób, aby wydobyć 27,3 metra. Ostatni rdzeń do wydobycia znajdował się na dnie szybu liczącego około 4500 metrów. Nie można było wykorzystać tradycyjnych metod wiercenia, a więc partnerzy projektu musieli opracować nowe rozwiązania. Wszystkie przeszkody, poza ostatnią – utratą cyrkulacji, zostały pokonane. Stwierdzono całkowitą utratę cyrkulacji poniżej 3060 metrów, z którą nie można było sobie poradzić poprzez utracone materiały cyrkulacyjne ani uszczelnienie strefy utraty cementem. W związku z tym rdzenie wiertnicze stały się po prostu jedynie próbkami skał głębinowych. Niemniej w związku z tym, że cel DEEPEGS polegał na wykonaniu głębokiego odwiertu i wydobyciu rdzeni, pomiarze temperatury, poszukiwaniu przepuszczalności i znalezieniu płynu w stanie nadkrytycznym, główne zamierzenia zostały zrealizowane. Na ile opłacalne jest źródło? Partnerzy DEEPEGS są przekonani, że zakres potencjalnej eksploatacji nie zostanie poznany przed końcem 2018 r., kiedy to wszystkie prace badawcze, między innymi istotne symulacje odwiertu i testy przepływu, zostaną przeprowadzone. Partnerzy informują jednak, że pierwsze wskazania są pozytywne. Temperatura na dnie odwiertu już została zmierzona i wynosi 427°C, ciśnienie płynu 340 barów, wydobyto rdzenie wiertnicze, a skały na głębokości wydają się przepuszczalne. Jeżeli głębokie nadkrytyczne odwierty byłyby w stanie wytwarzać więcej energii od tradycyjnych odwiertów geotermalnych, potrzeba byłoby ich mniej, aby pozyskać tę samą ilość energii przy mniejszym wpływie na środowisko. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Islandia

Powiązane artykuły