European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

research*eu RESULTS PACK – Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. Broszura opisuje pokrótce cztery innowacyjne i przełomowe projekty finansowane z budżetu siódmego programu ramowego (7PR) UE, które w znaczący i ciekawy sposób wnoszą wkład w postępy w budowaniu europejskiego rynku usług klimatycznych.

Zmiany klimatyczne pozostają jednym z najbardziej palących wyzwań na świecie. Komisja Europejska zobowiązała się do stworzenia „dalekowzrocznej polityki klimatycznej”, która ma doprowadzić do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych o 80-95% do 2050 r. – i ich całkowitego wyeliminowania do roku 2100 – a także zapewnić szeroko zakrojone działania przystosowawcze dla społeczeństwa i gospodarki, aby to umożliwić. Usługi klimatyczne będą mieć istotny wpływ na tworzenie skutecznych strategii przystosowawczych. Pomimo że jest to stosunkowo nowy i wyspecjalizowany sektor, Komisja Europejska uważa – co zostało potwierdzone w europejskiej mapie drogowej na rzecz badań i innowacji w zakresie usług klimatycznych 2015 (ang. 2015 European Research and Innovation Roadmap for Climate Services) – że ma on potencjał, by stać się kluczowym zasobem w transformacji na rzecz społeczeństwa niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu. Cztery projekty opisane w tej broszurze pomogły wypełnić niektóre spośród licznych luk w naszej wiedzy oraz położyć podwaliny pod doskonale rozwijający się sektor, który w najbliższych latach będzie dalej wspierany przez UE za pośrednictwem obecnych i przyszłych programów finansowania badań naukowych, jak „Horyzont 2020” oraz inne właściwe mechanizmy finansowania. Każdy z czterech projektów przyczynia się do poszerzenia wiedzy naukowej na temat zmian klimatycznych i roli, jaką ludzie odgrywają w tym procesie. Broszurę można pobrać pod adresem: Broszura Results Pack – Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE (w języku angielskim)

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo