European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Rzeźbienie w dźwięku nowymi narzędziami audio 3D

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu BINCI testują nowe narzędzia audio 3D, przenoszące dźwięk w przemyśle rozrywkowym na zupełnie nowy poziom z korzyścią dla konsumentów.

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu BINCI zapowiedzieli, że przetestują po raz pierwszy eksperymentalną technologię na wczesnym etapie rozwoju (zestaw zwany Sfëar) z profesjonalnymi użytkownikami ze studia MainBerlin w Berlinie. Czynią także starania, aby uzyskać jeszcze w fazie rozwoju opinie twórców treści celem zebrania wymogów oraz przeprowadzenia testów. Aby wspomóc dalsze prace w ramach projektu BINCI, unijna inicjatywa VERTIGO nadała mu status projektu-gospodarza B+R, który będzie wspierany w oferowaniu staży artystycznych, których celem jest wzajemna wymiana innowacyjnych pomysłów między artystami a specjalistami w zakresie technologii. Intencją projektu BINCI było stworzenie narzędzi audio 3D na potrzeby przemysłu rozrywkowego, aby poszerzyć doświadczenia użytkowników poprzez tworzenie nowej generacji treści, takich jak gry wideo czy wirtualna rzeczywistość. W ramach projektu opracowano zintegrowane oprogramowanie i sprzęt wspomagające produkcję, post-produkcję i dystrybucję treści audio, gdzie audio 3D otwiera widoki na nową swobodę tworzenia bardziej realistycznych, immersyjnych doświadczeń. Wprowadzanie nowego języka sztuki Kiedy ludzie odbierają dźwięk, wydaje się on przepływać w czasie i przestrzeni wokół słuchacza w trzech wymiarach. Wynika to z możliwości odbioru różnych, dwuusznych sygnałów. Potrafimy rozróżniać liczbę, kierunek i odległość źródeł dźwięku, jak również sposób ich rozmieszczenia (np. wewnątrz i na zewnątrz), odfiltrowując jednocześnie niektóre źródła, aby nadać pierwszeństwo innymi. Większa kontrola zapewniana przez technologie audio 3D nad ruchem dźwięku i umiejscowieniem jego źródła, melodią oraz rytmem, daje nowe kreatywne możliwości poszerzające muzyczne wrażenia słuchacza. Weźmy na przykład koncerty orkiestrowe, gdzie narzędzia audio 3D pozwalają zmienić relatywnie rozmieszczenie instrumentów, tworząc tym sposobem cały szereg efektów akustycznych. Umożliwia to na przykład uwydatnienie niektórych instrumentów. Ponieważ proces tworzenia audio 3D łączył się ze stworzeniem nowego języka programowania, partnerzy projektu mogli wykorzystać swoją pracę do zaprojektowania intuicyjnej aplikacji dla tych producentów, którzy skłaniają się bardziej ku kreatywnej a mniej technicznej stronie tworzenia. Zespół dokonał już pierwszego kroku w procesie budowania narzędzia o wysokiej jakości technicznej, usprawniającego ciąg pracy, intuicyjnego w użytkowaniu i ogólnie opłacalnego. Ponieważ jest to awangardowa technologia, liczba badań, na których można by się oprzeć jest skąpa. Zespół projektu BINCI (Binaural Tools for the Creative Industries) radzi sobie z tym problemem dzięki współpracy z partnerami branżowymi, jako że w skład konsorcjum projektowego wchodzi kilka pierwszorzędnych spółek europejskich, reprezentujących cały wachlarz eksperckiej wiedzy z zakresu audio 3D. Aby zaspokoić potrzeby zarówno konsumentów, jak i producentów, w ramach projektu przygotowane zostaną eksperymentalne audioprzewodniki dla trzech atrakcji turystycznych: Sagrada Familia (Hiszpania), Opera Garnier (Francja) oraz Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Pinakotheken (Niemcy) udostępniane ponad 500 odwiedzającym. Partnerzy projektu BINCI przewidują, że technologia pozwoli wygenerować 10-20 mln EUR w sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w tym sektorze. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły