European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Jak zobaczę, to uwierzę – przełomowa technologia analizy wideo

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu RECAP prezentują przystępne cenowo, skalowalne i elastyczne rozwiązanie do automatycznej analizy treści multimedialnych, które dzięki pionierskiej platformie wspomaga proces pracy nad multimediami oraz poprawia jakość archiwów.

Niedawny wysyp platform multimedialnych, zwłaszcza urządzeń przenośnych, takich jak tablety czy smartfony, w połączeniu z coraz powszechniejszą wszechobecnością internetu, powoduje rosnące zapotrzebowanie na treści na życzenie. W konsekwencji, aby utrzymać się w branży, producenci materiałów multimedialnych na całym świecie zmuszeni są do dynamicznego dostosowywania się. Sytuacja ta generuje zapotrzebowanie na przystępne cenowo narzędzia do pracy nad multimediami, które będą szybkie, elastyczne i dostosowane do różnych źródeł i formatów odtwarzania. Zalew nowych treści stawia wyzwania przed bardziej tradycyjnymi praktykami zapewniania jakości oraz zarządzania zasobami multimedialnymi (MAM), które bazują na bogatych metadanych oraz integralności danych. Obecne rozwiązania komercyjne są zwykle poza zasięgiem mniejszych, kreatywnych przedsięwzięć ze względu na koszty, złożoność wdrożenia oraz kwestie własnościowe. Dostęp do nich mają zazwyczaj tylko duzi nadawcy publiczni i prywatni. Aby zniwelować ten brak równowagi, podjęto prace nad projektem RECAP (Real-time Content Analysis and Processing for Agile Media Production). Partnerzy tego projektu korzystają z wyników najnowszych badań w zakresie automatycznej analizy i przetwarzania treści w czasie rzeczywistym, aby wprowadzić na rynek przystępne cenowo, zintegrowane, skalowalne i otwarte oprogramowanie komercyjne. Zespół RECAP zademonstrował niedawno prototyp roboczy swojego systemu na największych na świecie targach sektora mediów, NAB 2017. W trakcie demonstracji pokazano, jak można zarządzać procesami analizy za pomocą aplikacji onCore firmy Tools On Air oraz przeglądać wyniki za pośrednictwem interfejsu sieciowego użytkownika. Podsumowując zalety rozwiązania, dyrektor generalny jednego z członków konsorcjum (NMR), Neil Anderson, stwierdził: „Klienci pracujący nad emitowanymi na żywo materiałami wideo albo materiałami zarchiwizowanymi nigdy nie będą mieć czasu na obejrzenie wszystkich treści, zanalizowanie ich i podjęcie decyzji”. Ten interfejs upraszcza procedurę analityczną. Weryfikacja poprawności projektu Oprogramowanie RECAP funkcjonuje w formie modułów zawierających algorytmy, które można zintegrować z procesem analizy multimediów w czasie rzeczywistym. Algorytmy mają za zadanie automatycznie ekstrahować metadane opisowe i techniczne. Można je także podłączyć do systemów MAM, umożliwiając producentom analizowanie w czasie rzeczywistym treści emitowanych na żywo materiałów wideo w jakości telewizyjnej. To samo podejście nadaje się do zastosowania w przetwarzaniu wsadowym treści archiwalnych oraz do wdrożenia na miejscu w centrum danych albo w formie usługi w chmurze. Przygotowanie produktu końcowego gotowego do wprowadzenia na rynek Produkt końcowy RECAP dostarczać będzie w czasie rzeczywistym materiały wideo jakości telewizyjnej wraz ze strumieniami metadanych, dostępne do błyskawicznego przejrzenia za pomocą przeglądarki internetowej w porządku chronologicznym. Zapewni rozwiązanie do analizy i dalszego przetwarzania w komercyjnych systemach MAM, narzędzia do organizacji procesu pracy oraz oprogramowanie transkodujące za pośrednictwem otwartych i sprawdzonych interfejsów API. Opisowe analizy materiałów wideo i audio obejmować będą rozpoznane przedmioty, logotypy i twarze, a także powielanie treści. Dodatkowo, aby wspomóc kontrolę jakości, metadane techniczne będą automatycznie zawierać informacje o nieprawidłowościach, jak np. pominięte klatki, wraz z możliwością wprowadzenia poprawek w przypadku stwierdzenia problemów z jakością, np. z ostrością czy szumami. Oprócz możliwości zastosowania systemu do materiałów archiwalnych, opracowywane są dodatkowe funkcjonalności do rozpoznawania tekstu na ekranach (OCR) i – celem ułatwienia przeszukiwania treści – automatycznego przetwarzania mowy na tekst (ASR). Aby system RECAP mógł sprawdzać się w rzeczywistych zastosowaniach i spełniać normy branżowe, partnerzy projektu współpracują z interesariuszami – dużymi nadawcami, organizacjami dziennikarskimi i właścicielami treści, którzy udzielają praktycznych wskazówek. W nadchodzących miesiącach zespół planuje przeprowadzenie serii demonstracji na dużych targach, konferencjach i spotkaniach branżowych. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły