European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Krajowa etykieta dla produktów drobnego rybołówstwa – jeden ze sposobów podnoszenia konkurencyjności

Jak najlepiej bronić praw drobnych rybaków, aby zapewnić im godziwą płacę i podnieść ich konkurencyjność? Zdaniem partnerów finansowanego ze środków UE projektu SUCCESS, jednym z kluczowych kroków jest podnoszenie świadomości poprzez, jak proponują, etykietowanie.

Popyt na produkty dla sektora owoców morza i akwakultury rośnie a ich podaż jest ograniczona – to z pewnością przepis na atrakcyjne szanse dla dowolnego biznesu powiązanego z owocami morza. Niemniej przedsiębiorstwa trudniące się zarówno rybołówstwem, jak i akwakulturą stają w obliczu kluczowych wyzwań, które obecnie utrudniają im czerpanie pełnych korzyści z rozwoju rynków owoców morza, a nawet poddają w wątpliwość ich zrównoważony charakter. Partnerzy projektu SUCCESS (Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the European Seafood Sector) dążą do zwiększenia zapotrzebowania na unijne owoce morza poprzez podniesienie świadomości korzyści, jakie wiążą się z europejską produkcją. Opublikowali właśnie w swojej witrynie najnowszy z serii filmów dokumentalnych. Film wideo nt. platformy drobnych rybaków, nakręcony w Breście we Francji nosi tytuł Fish & Changes. Prezentuje pracę platformy drobnych rybaków, założonej w 2013 r., aby opracować krajową etykietę owoców morza i produktów rybołówstwa. Wyraża uznanie dla pracy rybaków, którzy wymyślili nowe sposoby prowadzenia działalności. Proponowana etykieta da konsumentom pewność, że ryba została złowiona przez jednostkę pływającą poniżej 12 metrów długości, przy użyciu narzędzi połowowych biernych: węd, sieci albo koszy. Prowadzący platformę zdają sobie sprawę, że trzeba zaangażować lokalnych rybaków. Mają nadzieję wywołać efekt kuli śnieżnej z korzyścią zarówno dla rybaków, jak i rynku, który stanie się przejrzysty. Jednym z zauważalnych pożytków będzie położenie nacisku za pomocą etykiety na upowszechnianie mniej znanych gatunków. Menedżer platformy, Ken Kawahara, zdaje sobie sprawę z piętrzących się przed nim przeszkód: przekonać innych drobnych rybaków, rynek i konsumentów. Wsparcie UE, za pośrednictwem projektu SUCCESS, pomaga mu podnosić świadomość atutów takiego systemu, dzięki czemu jego strategia ma szanse powodzenia. Projekt jest częścią strategii Niebieskiego wzrostu i ma w swoim zamierzeniu pogłębiać nowoczesną wiedzę i wykorzystywać wyniki, które mają bezpośrednie zastosowanie do sektorów produkcyjnych i szerszego łańcucha wartości. Dorobek obejmie wsparcie europejskich producentów owoców morza oraz uzyskanie wyraźnego obrazu aktualnej sytuacji i dalszego rozwoju łańcucha wartości. Filmy wideo to tylko jedno z szeregu wiarygodnych i praktycznych narzędzi do planowania i rozwijania branży owoców morza. We wszystkich pracach prowadzonych w ramach projektu zostaną uwzględnione globalne czynniki pobudzające podaż i popyt. Ujęte będą cykle zmiennej koniunktury i podjęte zostaną specyficzne prace badawcze, aby chronić sektor w przyszłości przed takimi negatywnymi oddziaływaniami rynkowymi. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Francja

Powiązane artykuły