European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Ostrzeżenie – wzrost temperatury o trzy stopnie „zniweluje” starania Europy na rzecz redukcji emisji

Kiedy wycieńczająca fala gorąca, nazwana przez prasę Lucyferem, ogarnia południową Europę, wyniki nowych badań, wspieranych częściowo przez finansowane ze środków UE projekty, ostrzegają, że wzrost globalnej temperatury o trzy stopnie odwróci wysiłki Europy na rzecz obniżenia zanieczyszczenia ozonem.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Pomimo porozumienia międzynarodowego COP21 w sprawie utrzymania globalnego ocieplenia poniżej dwóch stopni, zespół naukowców zajmujący się projektem opisanym w czasopiśmie »Nature Communications« ostrzega, że globalny wzrost temperatury jest nie tylko możliwy, lecz nawet bardzo prawdopodobny, zważywszy na zaplanowane wkłady ustalone na szczeblu krajowym (INDC) przedstawione na COP21. Konkretnie w raporcie z badań napisano, że jeśli kraje obniżą swoje emisje gazów cieplarnianych zgodnie z ustaleniami COP21 z 2015 r., planeta może ogrzać się o trzy stopnie powyżej ery preindustrialnej do roku 2050. Od kilku dekad europejskie przepisy ograniczające emisje ozonu podniosły jakość powietrza i mogłyby teoretycznie przynosić owoce aż do roku 2050. Ale zmiana klimatu i równoczesne zanieczyszczanie ozonem w wyniku emisji w innych regionach świata przechyliłyby szalę niwelując tak intensywne starania Europy. W scenariuszu przyjmującym wzrost o trzy stopnie klimatolodzy przewidują podwojenie do roku 2100 globalnego stężenia metanu. Na podstawie symulacji numerycznych z użyciem kaskady modeli chemii atmosferycznej i klimatu, opracowanych w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu ECLIPSE (zakończonego w 2015 r.), naukowcy ostrzegają, że w tym scenariuszu europejskie wysiłki na rzecz zredukowania emisji ozonu zostaną skutecznie zniwelowane. Twierdzą też, że najbardziej ucierpią regiony przemysłowe, duże ośrodki miejskie oraz Europa Południowa. Przy wzroście temperatury o trzy stopnie zamiast dwóch, jakość powietrza znacznie pogorszyłaby się, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej, której populacja byłaby poważnie zagrożona przez średnio 100 dni w roku, w czasie których poziom ozonu przekraczać będzie normy. Naukowcy ostrzegają, że biorąc pod uwagę negatywne skutki nawet krótkoterminowego narażenia na dzienne stężenia ozonu, miałoby to poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi oraz roślinności. Aby przezwyciężyć te przeszkody i poprawić jakość powietrza w Europie, według zespołu naukowców konieczne są wspólne globalne przepisy dotyczące emisji metanu, które przynosiłyby pozytywny wpływ na jakość powietrza regionalnie, ale także wspomagałyby walkę ze zmianą klimatu. Ponadto warto zaznaczyć, że prognozy te dotyczą konkretnego regionu i scenariusza klimatycznego, więc autorzy wyjaśniają, iż przewidywane wzrosty stężenia ozonu mogą ulegać zmianie z powodu różnych emisji oraz poziomów temperatury. Oprócz wparcia przez projekt ECLIPSE, autorzy zaznaczają także pomoc otrzymaną z projektu IMPACT2C – także dofinansowanego ze środków UE i zakończonego w 2015 r. – w ramach którego kompleksowo zmapowano skutki zmiany klimatu w Europie od wzrostu globalnej temperatury od dwa stopnie. Razem, obydwa projekty otrzymały niemal 9 mln EUR dofinansowania ze środków UE. Kiedy Europa Południowa smaży się w „piekielnej” fali gorąca a kolejny artykuł ostrzega, że 150 000 osób może umierać rocznie w Europie z powodu zmiany klimatu, coraz wyraźniej widać, że do skutecznej walki z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza Europa musi dalej współpracować z globalnymi partnerami i zachęcać ich do podejmowania skutecznych i zdecydowanych działań wobec zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem COP21. Więcej informacji: witryna projektu ECLIPSE witryna projektu IMPACT2C

Kraje

Niemcy, Norwegia

Powiązane artykuły