Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Numer 65 magazynu research*eu nt. wyników – Powstrzymywanie fali nowotworów krwi

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.

Wrzesień jest miesiącem walki z nowotworami krwi. Stwarza okazję do upowszechniania informacji o grupie chorób atakujących krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Co 35 sekund diagnozowany jest kolejny przypadek białaczki, chłoniaka lub szpiczaka – to trzy główne rodzaje nowotworów krwi. Większość nowotworów w tych podgrupach wymaga swoistych i złożonych strategii terapeutycznych, ale mimo stałych postępów badawczych, gros z nich jest nadal śmiertelna. Są jednak powody, by być dobrej myśli. Od lat 60. XX w. wskaźniki przeżywalności powyżej pięciu lat podniosły się w przypadku szpiczaka z 12 do 50%, chłoniaka Hodgkina – z 40 do 89%, chłoniaka nieziarniczego – z 31 do 73% oraz białaczki – z 14 do 63%. Onkologia hematologiczna dynamicznie ewoluuje i pojawiają się, po części dzięki finansowanym ze środków UE przedsięwzięciom badawczym, ekscytujące nowe opcje terapeutyczne. Doskonałym przykładem tych postępów jest odkrycie leku na ostrą białaczkę promielocytową (APL). Połączenie arszeniku i kwasu retynowego odkryte przez prof. de Thé – którego najnowsze badania zostały zaprezentowane w bieżącym numerze magazynu research*eu nt. wyników – pozwala obecnie wyleczyć ponad 95% chorych dotkniętych tą dotychczas nieuleczalną chorobą. Poza nowatorskimi metodami leczenia – jak gotowe terapie CARIPSCTCELLS komórkami T szpiczaka mnogiego oraz oparte na miRNA leczenie HEAL-BY-MIRNA͛ neoplazji komórek B – finansowane ze środków UE badania pomagają także kształtować przyszłość leczenia nowotworów krwi. W ten sposób otwiera się droga do coraz bardziej spersonalizowanych metod leczenia (ONCOSMART, CHEMOS), ułatwiania badań klinicznych (INTREALL) albo ujawniania procesów uruchamiających rozwój nowotworów (CLL_INCLONEL). Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące: - Immunoterapia doustna przeciw mukowiscydozie - Rozszerzanie zestawu narzędzi wyprzedzających badań archeologicznych w Europie Wschodniej - Pojawienie się nowych sieci: rozniecanie rewolucji energetycznej - Lepsze prognozowanie pogody i klimatu - Nowe zalecenia dotyczące hodowli akwakultury organicznej - „Wrażliwe” budynki przystosowujące się do zmian otoczenia - Platforma łącząca funkcje operacyjnej i analitycznej bazy danych - Innowacyjne metody i rozwiązania technologiczne pomogą zapobiec cyberatakom na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - Spintronika grafenowa rozwiązaniem dla molekularnych urządzeń elektronicznych nowej generacji Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim. Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/home_pl.html

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo