Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: Więcej kobiet w nauce? Prawdopodobnie nie w tym pokoleniu

Wyniki najnowszego badania wskazują, że wyrównywanie nierówności w dostępnie do nauki kobiet i mężczyzn może potrwać kilka pokoleń.

Zdrowie icon Zdrowie

Jakie są efekty wszystkich tych obiecujących inicjatyw podejmowanych na całym świecie, które miały pomóc ciekawym świata młodym dziewczynom wejść do pasjonującego świata nauki? Choć przeprowadzona w ciągu ostatnich lat analiza milionów artykułów akademickich pokazuje, że dzisiejsza sytuacja nie jest zachęcająca, tym, co martwi bardziej jest przyszłość. Wnioski z badania opublikowanego w czasopiśmie PLOS Biology wskazują, że nierówności w dostępie do nauki kobiet i mężczyzn w STEMM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka i medycyna) utrzymają się przypuszczalnie przez kolejne dziesięciolecia, szczególnie w dziedzinie chirurgii, informatyki, fizyki i matematyki. Ale to nie koniec złych wiadomości. Wyrównywanie tych różnic w dziedzinie fizyki i informatyki może zająć setki lat. Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne wykorzystali dane z dwóch dużych baz – PubMed i ArXiv – w których zgromadzone są tysiące opublikowanych prac naukowych. Dokonali analizy nazwisk ponad 36 milionów autorów wymienionych w niemal 10 milionach artykułów opublikowanych w 6000 czasopism akademickich w ciągu ostatnich 15 lat. Ustalili, że w dziedzinach takich jak fizyka, informatyka, matematyka i chemia liczba kobiet była najmniejsza, zaś w pielęgniarstwie – największa. Ile czasu minie, zanim udział kobiet i mężczyzn będzie proporcjonalny? Działania na rzecz zmniejszania nierówności płci zaczynają przynosić efekty. Można to zaobserwować w niemal każdej z dziedzin STEMM. Coraz więcej kobiet zajmuje się dyscyplinami zdominowanymi przez mężczyzn, takimi jak fizyka (17% kobiet). Podobnie, odsetek mężczyzn w dziedzinach, w których rządzą kobiety, np. pielęgniarstwo, również rośnie (75% kobiet). Mimo to przewidywania dotyczące eliminowania tych nierówności w niektórych obszarach nie są optymistyczne. Ponure prognozy mówią o 320 latach w przypadku pielęgniarstwa, 280 latach w przypadku informatyki, 258 latach w przypadku fizyki i 60 w przypadku matematyki. „Według moich przewidywań dotyczących parytetu w nauce, odsetek kobiet w STEMM będzie zmieniał się w tym samym niemrawym tempie co dotychczas”, powiedział dr Luke Holman, biolog ewolucyjny i główny autor badania w rozmowie z magazynem Forbes. „Z łatwością moglibyśmy podjąć kroki zmierzające do zrekrutowania i zatrudnienia kobiet w dyscyplinach zdominowanych przez mężczyzn i osiągnąć równowagę płci o wiele szybciej, niż wskazywałyby na to moje przewidywania”. Badacze sprawdzili również, jak sytuacja przedstawia się w 100 różnych krajach. Ustalili, że w krajach takich jak Niemcy, Szwajcaria i Japonia nierówności są większe, podczas gdy w niektórych krajach Europy, Afryki i Ameryki Południowej – mniejsze. Rozwiązanie problemu nierównego dostępu do nauki Badacze doszli do wniosku, że aby móc zapewnić kobietom równe szanse na rozwój kariery w dziedzinach STEMM, niezbędne jest podjęcie dalszych interwencji. Konieczne jest zreformowanie systemów edukacji, mentoringu i akademickiej działalności wydawniczej. W wywiadzie dla BBC dr Holman stwierdził: „Rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, jednak trudno jest wprowadzić zmiany i skłonić ludzi, aby z nich skorzystali”. Uczony dodaje też: „Jak dotąd nie zastosowaliśmy żadnego z rozwiązań w stopniu wystarczającym, ponieważ zmiana utrwalonych zachowań jest trudna, a osoby zajmujące wysokie pozycje w świecie nauki i kręgach akademickich nie uważają tego problemu za priorytetowy”. Niewątpliwie dr Holman i jego współpracownicy robią w tej sprawie wszystko, co mogą. Opracowali darmowe interaktywne narzędzie online mające zachęcić akademików, administratorów, instytucje finansujące, ustawodawców, towarzystwa naukowe i ogół społeczeństwa do dalszego badania nierówności w dostępie kobiet i mężczyzn do STEMM.

Kraje

Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły