Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Zwiększanie reprezentacji kobiet w środowisku akademickim

W ramach pewnej inicjatywy unijnej przyjęto kartę praw, która ma promować równość płci i pomagać zwiększać uczestnictwo kobiet w badaniach.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Choć na całym świecie podjęto już wiele ważnych działań na rzecz równości płci w obszarze edukacji, zdrowia, gospodarki i polityki, wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Kobiety nadal nie są dostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w polityce, biznesie i instytucjach badawczych. Z informacji prasowej opublikowanej przez Eurostat wynika na przykład, że w 2017 r. zaledwie 41 % z około 18 milionów naukowców i inżynierów w UE stanowiły kobiety. Kolejnym problemem są różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn – zarobki kobiet w całej UE są średnio o 16 % niższe od zarobków mężczyzn – oraz zjawiska takie jak nękanie i przemoc związana z płcią, które są na porządku dziennym. Kluczową rolę w przywracaniu równowagi płci i osiąganiu równości mogą odgrywać uniwersytety. I dokładnie takie zasadnie postawili przed sobą członkowie finansowanego ze środków UE projektu SAGE, wspierający bardziej zdecydowane działania na rzecz równości płci w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Karta promująca równość Przy współpracy z siedmioma europejskimi uniwersytetami w ramach projektu SAGE powstał model poprawy proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn w organizacjach prowadzących badania naukowe (RPO). Ponadto, jak podano w komunikacie prasowym wydanym przez Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie, również w ramach projektu przyjęto niedawno kartę promującą równość płci w sektorze szkolnictwa wyższego. Podpisana przez władze Kolegium karta praw jest również wdrażana przez inne europejskie uniwersytety. Pozostałe cele karty obejmują, między innymi, zwiększanie reprezentacji kobiet na wszystkich szczeblach kariery akademickiej, jak również promowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz eliminowanie zjawiska zastraszania i molestowania seksualnego. Obecnie, w ostatnim roku trwania projektu SAGE (Systemic Action for Gender Equality), jego członkowie pracują nad wprowadzeniem i rozwinięciem kultury organizacyjnej i praktyk uwzględniających problematykę płci na wszystkich uniwersytetach uczestniczących w projekcie. Jednym z najważniejszych celów projektu jest znoszenie barier dotyczących rekrutacji, pozostania w zawodzie i rozwoju kariery przez kobiety naukowców. Z zamieszczonej na stronie internetowej projektu infografiki wynika, że choć kobiety stanowią obecnie 47 % wszystkich absolwentów studiów doktoranckich, to z czasem rezygnują z kariery akademickiej. Według innej infografiki zamieszczonej na tej samej stronie, 36 % organizacji prowadzących badania naukowe posiada plany równości płci. Potrzebujemy więcej działań Poza opracowaniem karty praw członkowie projektu SAGE stworzyli i skonsolidowali system monitoringu koleżeńskiego dla wszystkich partnerów i RPO, by usprawnić wymianę wiedzy podczas fazy wdrażania przyjętych przez te instytucje planów równości płci. Rektor Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie, Patrick Prendergast, w swoim wystąpieniu podczas uroczystości poświęconej przyjęciu karty podkreślił, że pomimo „zachęcających” postępów w dążeniu do równości płci w całej zarządzanej przez niego instytucji wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Zauważył on, że: „Role płciowe silnie zakorzeniły się w naszym społeczeństwie, w instytucjach obywatelskich i politycznych. Ten model obowiązywał od samego początku spisanych dziejów ludzkości, a nawet wcześniej w czasach prehistorycznych. To z powodu tego dziedzictwa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, podświadomie uprzedzamy się, nawet siebie o to nie podejrzewając. Dla kolejnych pokoleń będzie to już jednak rażąco oczywiste”. Podkreślił również, że karta promuje „czujność i aktywność”.

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły