Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Platforma e-zdrowia przyczynia się do poprawy trybu życia osób starszych

Przypadki chorób układu krążenia (CVD) i demencji w populacji osób starszych są często wynikiem czynników ryzyka związanych z trybem życia. Stwarza to możliwości profilaktyki i właśnie na tę potrzebę pewien projekt finansowany przez UE odpowiada za pomocą interaktywnej platformy internetowej.

Zdrowie icon Zdrowie

Nowa platforma e-zdrowia, opracowywana w ramach finansowanego przez UE projektu HATICE, jest poświęcona starzeniu się w dobrym zdrowiu, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie CVD, zaburzeniom funkcji poznawczych oraz demencji u osób w podeszłym wieku. Obsługiwana przez Internet interwencja jest testowana w ramach randomizowanego badania kontrolnego, które odbywa się we Francji, Holandii i Finlandii. Obejmuje ono ponad 2500 osób powyżej 65. roku życia i z wysokim ryzykiem zachorowania na CVD. Jak wyjaśniono w niedawnym komunikacie prasowym, głównym celem badania jest ustalenie, czy korzystanie z platformy i interakcja z pielęgniarką mogą przynieść korzyści uczestnikom poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia CVD, pogorszenia zdolności poznawczych i demencji. Koncentruje się ono na zwiększaniu świadomości tego, co stanowi zdrowy tryb życia, uwzględniając również specyficzne potrzeby ludności. Badacze z projektu HATICE porównali i zintegrowali dostępne w krajach, w których prowadzone jest badanie, wytyczne dotyczące zapobiegania CVD oraz przeprowadzili analizę porównawczą krajowych i europejskich wytycznych w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej CVD. Zespół korzysta z tych informacji w celu opracowania programu doradztwa dotyczącego trybu życia w ramach platformy, odpowiedniego dla sytuacji w trzech krajach uczestniczących w programie. „Możliwość opracowania wspólnych programów prewencyjnych w całej Europie i ich realizacji za pośrednictwem Internetu oznacza, że możemy dotrzeć do większej części społeczeństwa w prostszy i tańszy sposób. Zwiększyłoby to nasze szanse na lepsze zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym i demencji”, mówi dr Mariagnese Barbera z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, główna autorka badania. Wzmocnienie pozycji seniorów w celu poprawy jakości ich życia Uczestników podzielono na dwie grupy: połowa z nich ma dostęp do platformy internetowej, za pośrednictwem której mogą śledzić swoje czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Mogą tu znaleźć informacje na temat tego, jak zmniejszyć ryzyko poprzez poprawę trybu życia, a także kontaktować się z wykwalifikowaną pielęgniarką, która zapewnia dodatkowe wsparcie, poradnictwo i pomoc. Druga grupa ma dostęp do uproszczonej platformy, która nie posiada żadnych interaktywnych funkcji i oferuje tylko podstawowe informacje. Wytyczne są w większości takie same, zwłaszcza w odniesieniu do definicji zdrowego trybu życia, ale ograniczone zostały porady skierowane specjalnie do osób starszych. Obejmująca wiele dziedzin interwencja wspiera rzucanie palenia, zdrową dietę i aktywność fizyczną wśród osób starszych, a także ich zdolność do samodzielnego radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym, problemami z wagą, cukrzycą i dyslipidemią. Różne sytuacje, różne potrzeby, jeden cel W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Journal of Alzheimer's Disease” badacze wyjaśniają, że mimo zaobserwowania różnic w zarządzaniu ryzykiem sercowo-naczyniowym w poszczególnych krajach, „omawiane badanie może pomóc w określeniu strategii zapobiegania demencji i CVD, mających zastosowanie w różnych krajach”. W komunikacie zacytowano starszą badaczkę z projektu, profesor Miię Kivipelto: „Wyniki badania HATICE dostarczą ważnych informacji na temat tego, jak lepiej kontrolować czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w tej grupie wiekowej oraz jak planować szeroko zakrojone programy profilaktyczne”. Badanie HATICE (Healthy Aging Through Internet Counselling in the Elderly) realizowane jest w ramach współpracy między Uniwersytetem Wschodniej Finlandii, Akademickim Centrum Medycznym (Uniwersytet Amsterdamski), INSERM (Uniwersytet w Tuluzie) i Instytutem Zdrowia Publicznego (Uniwersytet w Cambridge). Więcej informacji: strona projektu HATICE

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły