Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Witamina D i kwasy tłuszczowe omega-3 mogą pomóc osobom starszym w walce z koronawirusem oraz innymi zakażeniami

Jak możemy zapobiegać chorobom u starszych osób? W ramach wspieranego przez UE badania zbadano wpływ witaminy D, kwasów omega-3 i domowych ćwiczeń na zdrowie starszych obywateli.

Zdrowie icon Zdrowie

Każdy z nas słyszał lub czytał kiedyś o korzyściach zdrowotnych witaminy D, kwasów tłuszczowych omega-3 i ćwiczeń fizycznych. W obliczu szybkiego starzenia się społeczeństwa Europy sprawdzenie skuteczności tych trzech strategii w kontekście poprawy zdrowia naszych seniorów przybiera na znaczeniu. W tym celu w ramach finansowanego ze środków UE projektu DO-HEALTH zbadano wpływ witaminy D, kwasów omega-3 i programu ćwiczeń siłowych na stosunkowo zdrowe osoby dorosłe od 70. roku życia wzwyż. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym „Journal of the American Medical Association”.

Największe europejskie badanie na temat osób starszych

Badaniem DO-HEALTH, prowadzonym przez Heike Bischoff-Ferrari, profesor medycyny geriatrycznej i badań nad starzeniem się na Uniwersytecie w Zurychu, uczelni będącej koordynatorem projektu, objęto 2 157 uczestników z 5 krajów europejskich: Austrii, Francji, Niemiec, Portugalii i Szwajcarii. Włączeni do badania seniorzy nie mieli większych problemów zdrowotnych w ciągu 5 lat przed rozpoczęciem badania, mieli zadowalającą mobilność, a ich funkcje poznawcze były na właściwym poziomie. Celem tego randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo było określenie, czy witamina D, kwasy tłuszczowe omega-3 i proste ćwiczenia wykonywane samodzielnie lub wraz z innymi mogą znacząco poprawić wyniki zdrowotne seniorów w następujących obszarach: skurczowe lub rozkurczowe ciśnienie krwi, złamania niekręgowe, sprawność fizyczna, wskaźnik zakażeń lub funkcji poznawczych. W trakcie 3-letniego badania partnerzy projektu DO-HEALTH przeprowadzali kompleksowe, całodniowe wizyty w celu monitorowania zdrowia uczestników. Co 3 miesiące odbywali również rozmowy telefoniczne z badanymi i odnotowywali wszelkie nowe zakażenia, choroby, pogorszenia stanu zdrowia, wizyty lekarskie i pobyty w szpitalu. „Nasze odkrycia sugerują, że suplementacja witaminą D i kwasami tłuszczowymi omega-3 u osób dorosłych od 70. roku życia prowadzących aktywny tryb życia i bez wcześniej dolegliwości nie przynosi żadnych korzyści w kontekście zdrowia kości, pamięci i czynności mięśniowej. Uważamy jednak, że ma ona wpływ na zakażenia, takie jak Covid-19”, stwierdziła prof. Bischoff-Ferrari w komunikacie prasowym zamieszczonym na portalu internetowym „News Medical”. Jak czytamy w komunikacie prasowym, przyjmowanie przez badanych kwasów tłuszczowych omega-3 zmniejszyło ryzyko wystąpienia u nich zakażenia górnych dróg oddechowych o 10 %, a dróg moczowych o 62 %. Dodatkowo suplementacja witaminy D zmniejszyła ryzyko występowania zakażeń wśród 70–74-latków o 16 %, jednocześnie obniżając skurczowe ciśnienie krwi u mężczyzn o 2,5 mmHg. „Biorąc pod uwagę wysokie bezpieczeństwo i niskie koszty tych suplementów, a także wysoką śmiertelność związaną z zakażeniami u osób starszych, wyniki te są bardzo istotne w kontekście zdrowia całej populacji” – zauważyła prof. Bischoff-Ferrari. Chociaż wyniki badania nie wykazały statystycznie istotnej poprawy w żadnym z sześciu monitorowanych obszarów zdrowotnych, można to przypisać dobremu ogólnemu stanu zdrowotnemu uczestników. „Wyniki nie są zatem sprzeczne z aktualnym zaleceniem Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego dotyczącym suplementacji witaminą D i profilaktyki wśród osób starszych, ani też ze sprawdzonymi efektami profilaktycznych programów ćwiczeniowych”, stwierdziła prof. Bischoff-Ferrari w tym samym komunikacie. Stworzony na potrzeby badania DO-HEALTH (VitaminD3-Omega3-Home Exercise- HeALTHy Ageing and Longevity Trial) biobank zostanie wykorzystany do przyszłych badań nad chorobami przewlekłymi wśród osób starszych oraz do ulepszenia procedur profilaktycznych. „Ostatecznym celem projektu DO-HEALTH jest umożliwienie większej liczbie osób zdrowego i aktywnego starzenia się”, podsumowała prof. Bischoff-Ferrari. Więcej informacji: strona projektu DO-HEALTH

Słowa kluczowe

DO-HEALTH, witamina D, omega-3, ćwiczenia, seniorzy, koronawirus

Powiązane artykuły