European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Bezpieczniejsze procedury lotniskowe dzięki nawigacji satelitarnej 3D

Pewna unijna inicjatywa umożliwiła poprawę bezpieczeństwa i dostępności 11 portów lotniczych w południowo-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W miarę wzrostu ruchu lotniczego na europejskim niebie wyzwaniem staje się również zapewnienie bezpiecznego dostępu do portów lotniczych przez cały czas. BLUEGNSS, projekt wspierany przez UE, rozwija globalne zastosowania nawigacji satelitarnej w wybranych europejskich portach lotniczych w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i dostępności. Inicjatywa BLUEGNSS koncentruje się na postępach we wdrażaniu europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) w Grecji, na Cyprze, Malcie i we Włoszech. Te cztery kraje tworzą razem funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej (FAB) BLUE MED – przestrzeń powietrzną, w której zarządzanie ruchem lotniczym odbywa się niezależnie od granic państwowych. BLUE MED jest jednym z dziewięciu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej utworzonych w Europie w celu zmniejszenia fragmentacji europejskiej sieci ruchu lotniczego. Trójwymiarowe podejścia GNSS są projektowane dla 11 portów lotniczych w BLUE MED FAB: po 4 w Grecji i we Włoszech, 2 na Cyprze i 1 na Malcie. Głównym celem jest harmonizacja wdrażania wymaganych osiągów nawigacyjnych w czterech krajach. Umożliwi to statkom powietrznym latanie po precyzyjnych trasach z większą dokładnością oraz precyzyjne i integralne określenie pozycji maszyn. Do tej pory w krajach docelowych poczyniono znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa i dostępności portów lotniczych. Od początku 2018 r. zatwierdzono trzy nowe procedury GNSS dla włoskich portów lotniczych Cuneo, Lamezia i Parma, a kolejne dwie dla Larnaki i Pafosu na Cyprze. Złe warunki pogodowe, w których testowano cypryjskie techniki GNSS, posłużyły do wykazania korzyści płynących z prowadzenia pionowego GNSS. Od momentu jego rozpoczęcia w 2016 r. w projekcie BLUEGNSS opracowano i poddano walidacji 14 procedur GNSS. Dzięki europejskiemu systemowi wspomagania satelitarnego (EGNOS) osiągnięto zwiększoną wydajność systemu Galileo, europejskiego GNSS. EGNOS jest satelitarnym systemem wspomagającym, który poprawia pozycjonowanie GNSS. Dzięki 3 satelitom i sieci ponad 39 stacji referencyjnych w 24 krajach zapewnia on większą dokładność niż sam Galileo. Przewaga EGNOS w zakresie bezpieczeństwa oraz niższe koszty inwestycji są bardzo korzystne dla małych i regionalnych portów lotniczych, które zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić na wysokie koszty instalacji i konserwacji naziemnych pomocniczych systemów nawigacyjnych. Z tego powodu projekt BLUEGNSS podjął się promowania wykorzystania tego systemu w tym trudnym geograficznie regionie śródziemnomorskim. „Obecnie południowo-wschodni region Morza Śródziemnego nie jest w pełni objęty systemem EGNOS”, mówi ekspert ds. GNSS Patrizio Vanni z ENAV S.p.A. firmy będącej koordynatorem projektu i włoskim dostawcą usług nawigacji lotniczej, w komunikacie prasowym na stronie internetowej Agencji Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. „Do tego każdy port lotniczy uczestniczący w projekcie wykorzystuje zupełnie inne środowisko operacyjne”. Projekt koncentrował się nie tylko na projektowaniu i zatwierdzaniu technik GNSS na lotniskach, na których do tej pory nie było takich procedur, ale zapewnił również niezbędne szkolenia i monitorowanie w celu wsparcia wdrażania przez kraje BLUE MED FAB. Projekt BLUEGNSS (Promoting EGNSS Operational Adoption in BLUEMED FAB), którego realizacja dobiega już końca, jest pierwszą inicjatywą tego rodzaju, która będzie koordynowana na poziomie FAB. Może on pełnić rolę katalizatora sprzyjającego rozpowszechnianiu wymaganej wiedzy fachowej na temat podejścia do skuteczności działania w zakresie nawigacji w regionie i w całej Europie. Więcej informacji: strona projektu BLUEGNSS

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły