Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Inteligentne ogrody pomagają ratować glebę

Użytkownicy smartfonów mogą teraz zbierać ważne dane ze swoich ogrodów, aby przyczynić się do walki ze zmianami klimatu i rozwiązania problemu głodu na naszej planecie.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Spowodowane zmianami klimatu zjawiska pogodowe i intensywne praktyki rolnicze doprowadziły do światowego kryzysu glebowego, który będzie pogłębiać problem głodu i niedoboru żywności na świecie, a jak dowodzi niedawna publikacja, problemy te mogą dotknąć około 1,3 mld ludzi. Biorąc pod uwagę, że około 95% żywności pochodzi z gleby, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ostrzega środowisko naukowe, że w przypadku kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z dotychczasowym podejściem, które prowadzi do utraty około 60 akrów żyznej ziemi na minutę, w ciągu 60 lat górna warstwa gleby na naszej planecie ulegnie całkowitej degradacji, co skutecznie położy kres zbiorom plonów. Aby rozwiązać ten problem, Uniwersytet w Dundee stanął na czele innowacyjnego projektu pod nazwą Grow Observatory, w skrócie GROW, w którego ramach powstała platforma obejmująca wszystkie zainteresowane strony, mająca na celu stymulowanie ochrony gleby i promowanie zrównoważonych metod uprawy żywności w całej Europie. Zwiększanie świadomości ekologicznej GROW zachęca swoich użytkowników do instalowania darmowych detektorów w glebie ogrodów, aby gromadzić istotne informacje na temat jej jakości. Informacje te będą wykorzystywane do weryfikacji danych dostarczanych również przez satelity, co zwiększy ogólną wiarygodność gromadzonych danych wywiadowczych. Monitorowanie nie ogranicza się jednak tylko do jakości gleby. Czujnik w kształcie litery Y, odpowiednio zakamuflowany, gromadzi również statystyki, które pozwalają naukowcom obywatelskim prognozować i przygotowywać się na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak powodzie i fale upałów. Mierzone są też poziomy wilgotności gleby w celu oceny stopnia jej wysuszenia lub wilgotności. Pomiary obejmują warunki świetlne i temperaturę atmosfery, w wyniku czego otrzymywana jest wyczerpująca lista parametrów, które mogą być wykorzystywane do skutecznego i zrównoważonego zarządzania środowiskiem w skali lokalnej, regionalnej, kontynentalnej, a w końcu globalnej. Zaangażowanie społeczności Społeczność GROW liczy tysiące osób, a każdy, kto ma ogród i jest zainteresowany wniesieniem wkładu w badania, może poprosić o czujnik za pośrednictwem strony internetowej projektu. Jedną z jego największy zalet jest prostota: wszystkie informacje zbierane przez czujniki ogrodowe trafiają na aplikację na smartfony, która następnie przesyła i zbiera dane online, w centralnej bazie danych, do której dostęp ma społeczność GROW. Około 10 krajów Europy angażuje się we wspólne wysiłki mające na celu znalezienie najbardziej zrównoważonych rozwiązań trzech ogólnych problemów, które dr Debra Long przedstawiła w niedawnym artykule na stronie BBC: „Jak uprawiać więcej żywności, jak uprawiać zdrowszą żywność, jak uprawiać ją i mieć do niej dostęp lokalnie”. Jako wsparcie i uzupełnienie wizji projektu, w serwisie FutureLearn są oferowane bezpłatnie, we współpracy z Uniwersytetem w Dundee, trzy obywatelskie, otwarte i bezpłatne kursy naukowe. W połączeniu z istniejącą platformą publiczną i otwartą dla wszystkich bazą danych na temat gleby GROW Observatory umożliwia naukowcom-amatorom wniesienie znacznego wkładu w złagodzenie zmian klimatu i ochronę gleby, prosto z zacisza własnego ogrodu! Więcej informacji: strona projektu GROW

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

3 Maja 2017

Nowe produkty i technologie