European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

BioWatch: jeden uniwersalny punkt dostępu do badań biologicznych

Nowa interaktywna platforma internetowa pomaga podnosić świadomość na temat innowacji w sektorze biogospodarki.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany klimatu i wyczerpywanie się paliw kopalnych uwidaczniają konieczność budowy gospodarki bazującej na zasobach odnawialnych. W zrównoważonej biogospodarce zasoby naturalne są wytwarzane, a następnie przetwarzane wraz ze strumieniami odpadów w produkty takie jak żywność, pasza dla zwierząt, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergia. W Europie wiele produktów pochodzenia biologicznego stanowi już element naszego codziennego życia i w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarki. Takie bardziej ekologiczne alternatywy można znaleźć w sektorze tekstylnym, budowlanym, opakowaniowym, a nawet transportowym, gdzie zastępują one produkty oparte na paliwach kopalnych i eliminują ich szkodliwość dla środowiska. Wartość europejskiej biogospodarki wynosi 2,2 bln euro, a w sektorze znajduje zatrudnienie 18,6 mln osób. Jednak wielu Europejczyków nie jest świadomych tych imponujących liczb. Finansowany przez UE projekt BIOWAYS został uruchomiony w 2016 r. w celu podnoszenia świadomości na temat produktów pochodzenia biologicznego i ich korzyści dla społeczeństwa. Najnowszym narzędziem pomagającym partnerom projektu w osiągnięciu tego celu jest interaktywna platforma internetowa BioWatch. Dzięki tej platformie BIOWAYS ma pomóc innym projektom w sektorze biogospodarki w popularyzacji wyników ich badań biologicznych. Jak działa platforma BioWatch? BioWatch można porównać do elektronicznej biblioteki. W narzędziu zestawione są projekty oparte na badaniach biologicznych, co umożliwia bezpośredni dostęp do nich specjalistom z przemysłu, prawodawcom, dziennikarzom i ogółowi społeczeństwa. Projekty podzielono na pięć obszarów tematycznych: potencjał biomasy roślinnej, potencjał biomasy leśnej, ulepszona produkcja rolnicza, waloryzacja odpadów oraz produkcja bioenergii i rafinacja surowców bioenergetycznych. Kliknięcie projektu w określonym obszarze tematycznym pozwala wyświetlić jego SEED – multimedialną broszurę zawierającą obszerne informacje na temat projektu. Mogą one obejmować cele, podejście, partnerów, zasoby i oczekiwany wpływ, jak również zdjęcia i filmy wideo. SEED pełni rolę rozszerzenia strony internetowej projektu. Zawiera podobne informacje, ale idzie o krok dalej, oferując większe możliwości współpracy z innymi projektami, potencjalnymi zainteresowanymi stronami i przyszłym partnerami badawczymi. Ponadto umożliwia naukowcom zapoznanie się z kontekstem ich projektów oraz dotarcie do szerszej i trafniej dobranej grupy odbiorców online. SEED usprawnia komunikację pomiędzy projektem a zainteresowanymi stronami na trzy sposoby: poprzez kanał informacyjny (gdzie zamieszczane są wyniki projektu), kalendarz wydarzeń zapowiadających nadchodzące wydarzenia oraz panel SEED (na którym zainteresowane strony mogą wysyłać wiadomości). Członkowie BioWatch mogą śledzić interesujące ich tematy i otrzymywać automatyczne powiadomienia o nowościach. Dzięki BioWatch naukowcy mogą dzielić się wiedzą, gromadzić informacje zwrotne oraz współdziałać z innymi projektami i użytkownikami, co zwiększa szanse powodzenia ich projektów. W ramach BIOWAYS (Increase public awareness of bio-based products and applications supporting the growth of the European bioeconomy) prowadzona jest obecnie rekrutacja projektów badawczych opartych na biologii w celu wytworzenia masy krytycznej takich inicjatyw w bibliotece elektronicznej SEED na platformie BioWatch. Następnie planuje się pozyskanie większej liczby członków, aby zwiększyć świadomość na temat tego przydatnego narzędzia i jego wykorzystanie. Więcej informacji: strona projektu BIOWAYS

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły