European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Nowa instalacja biopaliwa do silników odrzutowych furtką do bardziej ekologicznego przemysłu lotniczego

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ITAKA opracowali pionierskie biopaliwo do silników odrzutowych, które będzie premierowo wykorzystywane w lotnictwie komercyjnym w głównym, międzynarodowym porcie lotniczym Oslo.

Inauguracja biopaliwa do silników odrzutowych miała miejsce 22 stycznia, w czasie wydarzenia, którego gospodarzem był norweski Minister Transportu Ketil Solvik-Olsen oraz Avinor, norweski operator portu lotniczego. Porozumienie w sprawie wykorzystania paliwa przez Oslo Gardermoen Airport jest owocem współpracy partnera projektu ITAKA (Initative Towards Sustainable Kerosene for Aviation) SkyNRG, Avinor i AirBP. Opracowane w ramach projektu ITAKA biopaliwo do silników odrzutowych, zatwierdzone przez radę ds. zrównoważenia SkyNRG, wytwarzane jest z oleju lniankowego, posiadającego certyfikat RSB. Korzyści z instalacji dla portu lotniczego Oslo Paliwo dostarczane będzie bezpośrednio do istniejącego systemu rurociągów pod płytą lotniska, co pozwoli wykorzystać wspólny system magazynowania i dystrybucji lotniska, bez konieczności tworzenia odrębnej infrastruktury. Wszystkim liniom lotniczym korzystającym z lotniska Oslo zaproponowano możliwość tankowania tego paliwa, a Lufthansa Group jest pierwszym przewoźnikiem, który potwierdził swoje zainteresowanie. Po zapowiedzi linii lotniczych Lufthansa, międzynarodowe skandynawskie linie lotnicze SAS oraz KLM Royal Dutch Airlines (partner konsorcjum ITAKA) również zobowiązali się do zakupu biopaliwa do silników odrzutowych. Partnerzy ITAKA mają nadzieję, że będzie to pierwszy krok w szerszym wykorzystywaniu biopaliwa przez inne linie lotnicze i porty lotnicze na całym świecie. Do tej pory linie lotnicze, które chciały używać paliwa alternatywnego wobec standardowego – czyli nafty lotniczej – musiały je specjalnie sprowadzać cysterną wyposażoną w hydrant paliwowy, co zwiększało koszty. Paliwo w Oslo jest dostarczane za pomocą zwykłego mechanizmu dostaw, gdyż dowiedziono, że na potrzeby biopaliwa można wykorzystać istniejącą infrastrukturę, co znacznie obniża koszty logistyczne. Zastosowanie oleju lniankowego Naukowcy ITAKA uważają, że olej lniankowy jest najlepszym, dostępnym zrównoważonym surowcem, który bez trudu można produkować w Europie, aby zaspokoić spodziewane zapotrzebowanie na biopaliwo do silników odrzutowych. Co najważniejsze i co sprawia, że tankowanie biopaliwa staje się jeszcze bardziej atrakcyjne, niepotrzebne są jakiekolwiek modyfikacje statku powietrznego, gdyż jest ono przekształcane w paliwo lotnicze typu „drop-in” za pomocą procesu HEFA (przetworzonych estrów i kwasów tłuszczowych). Partnerzy projektu korzystają z czterech upraw lnianki w Hiszpanii, które uzupełniają mniejsze uprawy w Rumunii. Samo paliwo przechodzi rafinację w Finlandii, którą przeprowadza Neste – partner ITAKA. Długofalowe korzyści dla środowiska Partnerzy projektu ITAKA zamierzają istotnie wesprzeć przemysł lotniczy w wywiązywaniu się ze zobowiązania do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i spełniania wymogów międzynarodowych porozumień w sprawie klimatu. Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do roku 2020 z biopaliwa korzystało 3,5% linii lotniczych. Jeżeli więcej europejskich portów lotniczych przyjmie zintegrowany system zainicjowany w Oslo przez projekt ITAKA, to wówczas zamierzenie to może okazać się całkiem wykonalne. Więcej informacji: witryna projektu ITAKA

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły