Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gr3n zdobywa nagrodę Radar Innowacji 2018 za technologię „upcyklingu” PET/poliestru

W czwartek 6 grudnia projekt Gr3n odebrał nagrodę Radar Innowacji podczas ważnego wydarzenia ICT 2018 w Wiedniu w Austrii za technologię, która zwiększa ilość PET/poliestru, jaką można poddać recyklingowi, oraz poprawia jakość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Redakcja CORDIS uważnie przyglądała się temu wydarzeniu.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko

Doroczna nagroda Radar Innowacji została ustanowiona w celu wyróżniania, wspierania i promowania najbardziej obiecujących innowacji cyfrowych będących efektem projektów finansowanych przez UE. Tegoroczny zwycięzca, Gr3n, został ogłoszony podczas ceremonii zamknięcia organizowanej przez Komisję Europejską konferencji ICT 2018, która odbyła się w Wiedniu w Austrii. Nagrody otrzymali także finaliści w pięciu kategoriach. W ramach procedury wyboru nagrodzonych, po południu 5 grudnia każdy z 20 finalistów (wybranych w publicznym głosowaniu) musiał zaprezentować swoją innowację przed jury złożonym z czterech ekspertów. CORDIS był pod wrażeniem prezentacji, jak również wnikliwych pytań jury skierowanych do innowatorów. Doskonała prezentacja Gr3n Od razu stało się jasne, że będziemy świadkami nieprzeciętnego występu, kiedy dr Maurizio Crippa wyszedł na scenę, by zaprezentować projekt Gr3n (którego nazwę wymawiamy jak angielskie słowo „green”): uczony od razu poprosił zgromadzonych, aby podnieśli rękę, jeśli nigdy nie używali plecaka ani nie kupili podkoszulka. Jak można się domyślić, nikt się nie zgłosił. Dr Crippa dowodził, że tworzywa PET/poliestrowe są powszechnie stosowane w produkcji, jak to ujął, „pojemników na żywność i napoje, jak również na ludzi”. Akronim PET, oznaczający to samo źródło polimerów syntetycznych, jest używany w przypadku zastosowań w opakowaniach (takich jak butelki), podczas gdy termin „poliester” odnosi się do tekstyliów. Po wyrzuceniu duże ilości PET/poliestru kończą jako odpady, które można albo spalać w celu produkcji energii, albo składować na wysypiskach, ponieważ nie mogą być poddane recyklingowi przy użyciu standardowych technik mechanicznych. Dr Crippa mówił o 80 milionach ton PET produkowanych na całym świecie, które z powodu „downcyklingu” stają się odpadem. Czy istnieje rozwiązanie tego tak poważnego problemu? Recykling chemiczny pozwala na obieg zamknięty tworzyw sztucznych Według dr Crippy odpowiedzią jest przełomowa technika depolimeryzacji (DEMETO), za opracowanie której został nagrodzony projekt Gr3n. Innowacja DEMETO została opracowana w ramach finansowanego ze środków programu „Horyzont 2020” projektu SYMBIOPTIMA, którego partnerem był Gr3n. Wykorzystuje ona opatentowaną technologię promieniowania mikrofalowego oraz związane z nią procesy chemiczne do rozkładania polimerów w celu odzyskania ich elementów budulcowych oraz ich ponownego wykorzystania jako czysty PET/poliester. W procesie usuwane są również barwniki, co poszerza możliwości recyklingu. Do tej pory konsorcjum, które pracuje nad technologią od 2012 r., pozyskało środki finansowe na opracowanie prototypu przemysłowego zdolnego do przetwarzania 100 kg rocznie. Do 2019 r. badacze zamierzają zakończyć budowę instalacji demonstracyjnej o mocy przerobowej 1000 ton rocznie. Dalsze środki pozwolą na komercjalizację technologii w kolejnym etapie. Odpowiadając na pytania jury, dr Crippa starał się zwrócić uwagę, że ze względu na zapewnienie skalowalności zastosowany w projekcie model biznesowy polega na licencjonowaniu procesu, a nie na samodzielnej budowie całego zakładu. „Chcemy upowszechnić naszą technologię na całym świecie”, wyjaśnił. Odnosząc się do pilności rozwiązania i odpowiadając na pytanie dotyczące konkurencji, dr Crippa powiedział: „Obecnie nie ma jeszcze (dostępnych) rozwiązań na skalę przemysłową, ale to jest wyścig”. Pytany o popyt, stwierdził: „Zainteresowani zgłaszają się co tydzień, ponieważ wszyscy zmagają się z tym problemem”. Potrzeba inteligentnego zarządzania opakowaniami Redakcji CORDIS udało się porozmawiać z dr Crippą po jego wystąpieniu i szerzej omówić kwestie zrównoważonego rozwoju. Co ciekawe, powiedział on, że tworzywa sztuczne same w sobie nie są problemem. Jego zdaniem potrzebujemy „bardziej inteligentnego zarządzania opakowaniami”, co będzie wymagało zmiany zachowań producentów i konsumentów. Zwrócił też uwagę, że opakowania wydłużają okres przydatności do spożycia łatwo psujących się produktów, a więc zmniejszają ilość odpadów spożywczych. Gratulując zespołowi Gr3n, CORDIS poprosił dr Crippę o radę dla innych badaczy, którzy chcą wyjść ze swoją innowacją poza laboratorium. Uczony odpowiedział: „Stwórzcie dobry zespół, który zajmie się wszystkimi aspektami budowania biznesu, przekazujcie założenia swojego pomysłu w zrozumiały sposób, ale bez nadmiernego upraszczania go. Bądźcie wytrwali!”. Gdy przypominamy sobie dr Crippę wśród burzliwych oklasków, odbierającego nagrodę na scenie w zeszły czwartek po południu, jest dla nas jasne, że porady te płyną z jego osobistego doświadczenia.

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły