Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia wypełniają lukę informacyjną pomiędzy obywatelami a operatorami sieci elektroenergetycznych

Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Energia

Panuje powszechna zgoda co do tego, że gospodarka niskoemisyjna jest ważnym elementem walki ze zmianami klimatu. Jednym z oczywistych sposobów na osiągnięcie tego celu jest modernizacja istniejących sieci przesyłu energii elektrycznej, tak aby stała się ona bezpieczniejsza, tańsza i bardziej zrównoważona. Jednak w praktyce zadanie to bywa trudne. Nowe przedsięwzięcia dotyczące budowy sieci energetycznych często spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem organizacji ekologicznych i lokalnych społeczności. Gdy dodamy do tego fakt, że uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń może trwać nawet do 10 lat, przestaje dziwić nas to, że wiele takich projektów wiąże się z opóźnieniami lub kończy się anulowaniem. Dlaczego ludzie sprzeciwiają się takim przedsięwzięciom? Jednym z powodów jest to, że interesariusze – władze lokalne, regionalne i krajowe, przemysł, organizacje ekologiczne i mieszkańcy – mają często poczucie, iż ich punkt widzenia i obawy nie są brane pod uwagę. Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu INSPIRE-GRID opracowano kilka narzędzi, które pozwalają uwzględnić opinie wszystkich stron w procesie planowania i zatwierdzania rozbudowy sieci energetycznych. Powstałe w projekcie rozwiązanie na rzecz zwiększonego zaangażowania interesariuszy może umożliwić skuteczniejsze łagodzenie sporów i przyspieszyć proces wydawania zezwoleń. Narzędzia informacji i współpracy Zadanie, jakie postawił przed sobą zespół, polegało na przekazaniu obywatelom merytorycznych informacji na temat złożonych kwestii poprzez znalezienie sposobów na wypełnienie luki informacyjnej pomiędzy ekspertami w dziedzinie sieci elektroenergetycznych a ogółem społeczeństwa. Rozwiązaniem było połączenie metod wspierających podejmowanie decyzji z najnowocześniejszymi narzędziami ułatwiającymi współpracę między wszystkimi interesariuszami. Jedno z tych narzędzi – interfejs internetowy systemu informacji geograficznej (GIS) – umożliwia lokalnym mieszkańcom wizualizację możliwych przebiegów linii elektroenergetycznych i przesyłanie opinii na ich temat. System GIS wykorzystano do planowania szwajcarskich tras przesyłowych oraz linii elektroenergetycznej przekazującej energię z turbin wiatrowych z północy na południe Niemiec. Inne narzędzia opracowane w ramach projektu INSPIRE-GRID ułatwiają informowanie o spodziewanych korzyściach związanych z budową sieci, które nie zawsze są łatwo widoczne na poziomie lokalnym. Narzędzie oceny cyklu życia projektu pomaga interesariuszom poznać wpływ przyszłych linii energetycznych na środowisko naturalne. Wyjaśnia również przyczyny, dla których rozbudowa sieci może być konieczna, na przykład w celu wprowadzenia energii odnawialnej do systemu lub ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej. Od zakończenia projektu w 2017 roku narzędzia takie są już używane w rzeczywistych warunkach. Plakat projektu INSPIRE-GRID (Improved and eNhanced Stakeholders Participation In Reinforcement of Electricity Grid), opublikowany na stronie internetowej ResearchGate, przedstawia kilka obiecujących wniosków dotyczących zaangażowania interesariuszy w przyszłe przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci energetycznych. Jego autorzy stwierdzają, że „wczesne, sprawiedliwe i oparte na zasadach zaufania zaangażowanie interesariuszy może zwiększyć akceptację” dla nowych projektów dotyczących sieci. Jako ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, wymieniają też „staranny dobór metod angażowania interesariuszy” oraz wykorzystanie „metod podejmowania decyzji opartych na uczestnictwie w celu podejmowania bardziej inkluzywnych decyzji”. Jedno jest pewne: wykorzystanie tych metod jest zdecydowanie pozytywnym krokiem w kierunku budowy bardziej energooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki. Więcej informacji: strona projektu INSPIRE-GRID

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły