European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Przekształcenie sieci energetycznej w UE w celu osiągnięcia celów klimatycznych

Unijna inicjatywa będzie stanowić podstawy dla bardziej elastycznego i wydajniejszego systemu ułatwiającego sprawne wprowadzanie dużych ilości energii odnawialnej do sieci elektrycznej.

Energia icon Energia

Z uwagi na unijne zobowiązanie do pozyskiwania co najmniej 32 % energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030 źródła energii stają się coraz bardziej zróżnicowane. Skutkuje to powstawaniem nowych wyzwań dla sieci energetycznej. W 2017 roku udział energii odnawialnej w unijnym końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 17,52 %, zbliżając się do docelowych 20%% w 2020 roku. W rzeczywistości w ostatnich latach zaobserwowano stały wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogóle dostarczanej energii, jak również wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w takich sektorach jak elektryczność (OZE-E), ogrzewanie i schładzanie oraz, w mniejszym stopniu, transport. Integracja stale rosnących poziomów OZE wymaga nowych rodzajów systemu i usług elastyczności. Właśnie to jest celem sfinansowanego ze środków UE projektu EU-SysFlex. Znalezienie właściwego połączenia takich usług w celu zapewnienia bezpiecznego i odpornego działania systemu przesyłu. Plan długoterminowy Projekt określi długoterminowe potrzeby i problemy techniczne przyszłego systemu energetycznego na potrzeby scenariuszy zakładających ponad 50 % OZE-E. Takie problemy obejmują częstotliwość, napięcie oraz stabilność kąta wirnika, jak również zwiększone zatory i ograniczoną zdolność przywrócenia funkcjonowania w przypadku awarii sieci energetycznej lub w sytuacji, gdy sieć taka nie jest wystarczająca. Projekt EU-SysFlex pomoże wzmocnić ramy regulacyjne i zapewnić lepszy system rynkowy poprzez rozwiązania dla wszystkich sektorów. Twórcy projektu przekażą też zalecenia skupiające się na zarządzaniu danymi w usługach elastyczności. Punktem początkowym takich zaleceń będzie perspektywa klienta. Do zainteresowanych stron należą operatorzy systemów przesyłu (TSO), operatorzy systemów dystrybucji (DSO), dostawcy, podmioty świadczące usługi elastyczności oraz dostawcy usług energetycznych. Model ten umożliwi interoperacyjność różnych platform w Europie. Niemal w połowie czteroletniego terminu realizacji projektu EU-SysFlex (Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES) prowadzone są prace nad siedmioma obiektami demonstracyjnymi na skalę przemysłową, które mają przetestować nową elastyczność oraz usługi systemowe. Po analizie możliwości powielania i skalowalności partnerzy opracują długoterminowy plan działania, aby ułatwić integrację nowych technologii i możliwości w Europie na dużą skalę. W maju autorzy projektu EU-SysFlex zorganizowali warsztat w ramach inicjatywy "Horyzont 2020": „Współpraca TSO-DSO w zakresie integracji rynku elastyczności”. Przygotowano film, który podsumowuje, w jaki sposób TSO i DSO zaprezentowali podczas warsztatów przypadki wykorzystania elastyczności. Omówiono również zaawansowaną integrację zmiennych RES-E. W filmie Kalle Kukk, lider pakietu roboczego EU-SysFlex zajmującego się zarządzaniem i wymianą danych pomiędzy granicami i sektorami, podkreślił dwa kluczowe aspekty projektu. Pierwszy to łatwy dostęp do rynku, również dla małych graczy. Drugi to łatwy dostęp do danych. Jak podano na stronie internetowej projektu, EU-SysFlex jest częścią inicjatywy BRIDGE Komisji Europejskiej, która „łączy projekty Inteligentna sieć oraz Magazynowanie energii realizowane w ramach Horyzontu 2020, by utworzyć strukturalne podejście do przekrojowych problemów napotykanych w projektach demonstracyjnych, mogących stanowić przeszkodę dla innowacji”. Więcej informacji: strona projektu EU-SysFlex

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły