Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Konferencja EUBCE 2019: Budowanie biogospodarki – prezentacja w kilku krokach

Strategia Komisji Europejskiej opublikowana w 2018 roku zakłada osiągnięcie celu, jakim jest całkowicie neutralna klimatycznie gospodarka do 2050 roku. Konferencja EUBCE 2019 w Lizbonie pokazała, że realizacja tego założenia z pewnością będzie opierać się na czymś więcej, niż tylko i wyłącznie osiągnięciach technicznych. Poza inwestycjami wymagana jest bowiem także przekrojowa współpraca.

W komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym realizacji strategii na rzecz gospodarki neutralnej wobec klimatu do 2050 roku czytamy, że sukces w tej kwestii będzie wymagał nie tylko inwestycji w realistyczne rozwiązania technologiczne, ale także „wzmocnienia pozycji obywateli i dostosowania działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe”. Konferencja EUBCE pozwoliła serwisowi CORDIS na lepsze poznanie finansowanych przez Unię Europejską inicjatyw ukierunkowanych na osiągnięcie tych założeń. Inwestycja i współpraca na potrzeby nowego sektora Wspólne Przedsięwzięcie na rzez Bioprzemysłu (Wspólne Przedsięwzięcie BBI jest finansowane w ramach funduszy europejskiego programu „Horyzont 2020” (975 milionów euro) oraz prywatnych inwestycji (2,7 miliarda euro). Kierując się strategicznym programem badań i innowacji opracowanym przez przedstawicieli przemysłu, wspólne przedsięwzięcie łączące Unię Europejską i organizację Bio-based Industries Consortium zajmuje się określaniem wyzwań stojących przed raczkującą biogospodarką. Jak twierdzi Ana Costa, asystentka do spraw komunikacji Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, jednego z wystawców podczas wydarzenia EUBCE, rekrutowanie i umożliwianie współpracy podmiotów zajmujących się biogospodarką ze środowisk akademickich, przemysłu ciężkiego, MŚP oraz wśród producentów, ukierunkowane na stworzenie biogospodarczych łańcuchów wartości, spowodowało wzrost wartości inwestycji z około 2 miliardów euro w 2014 roku do około 5 miliardów euro w 2018 roku. „Pomogliśmy Europie dotrzeć do takiego punktu, w którym inwestorzy czują, że dokonywanie inwestycji jest bezpieczne oraz że regulacje i przepisy zmierzają w kierunku, z którego są zadowoleni”, uważa Ana. Jednym z kluczowych sposobów, w jaki Wspólne Przedsięwzięcie BBI realizuje ten cel są konkursy ofert. „Finansujemy różnorodne projekty, od eksperymentów, które nie wyszły jeszcze z laboratoriów, po sztandarowe realizacje… Od laboratoriów, zajmujących się biomasą, aż po biorafinerie wytwarzające już produkty trafiające na półki supermarketów”, dodaje Ana. Obecnie w portfelu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI znajduje się około stu projektów, w które zainwestowano około pół miliarda euro. Skutkiem tego było powstanie przeszło stu nowych biologicznych łańcuchów wartości, dzięki czemu udało się skutecznie przekroczyć założony cel – 10 łańcuchów do 2020 roku. Aktualne zaproszenie do składania ofert jest otwarte do 4 września. Budżet finansowania wynosi 135 milionów euro, a konkurs jest ukierunkowany na cztery główne obszary strategiczne: surowce, procesy, produkty oraz rozwój rynku. „Jednym z największych wyzwań, którym musimy stawić czoła w kontekście biogospodarki jest rozdrobnienie sektora, które jest rezultatem różnorodności – obejmuje bowiem rolnictwo, przemysł, leśnictwo, projekty komunalne… Nadal nie udało nam się znaleźć idealnego rozwiązania tego problemu”, dodaje Ana. Współtworzenie biogospodarki Na szczęście w przestrzeni wystawienniczej w ramach wydarzenia EUBCE można było zobaczyć wiele zapadających w pamięć projektów finansowanych przez Unię Europejską, ukierunkowanych na zwiększenie współpracy i ograniczenie fragmentacji sektora. Projekt BIOVOICES został zapoczątkowany w celu zaangażowania różnorodnych interesariuszy, od władz publicznych – w tym decydentów politycznych, przez przedstawicieli przemysłu i świata nauki, aż po organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania biogospodarki. Dzięki zaoferowaniu przestrzeni do dyskusji i debat, projekt dąży do zwiększenia akceptacji, znaczenia, know-how oraz jakości innowacji i produktów opartych na rozwiązaniach biologicznych. W ramach tego trwającego projektu już teraz organizowanych jest 70 wydarzeń w całej Europie, wśród których wiele zostało opartych na wspólnych ramach, aby osiągnąć porównywalne wyniki i podkreślić różnice pomiędzy poszczególnymi państwami. „Głównym rezultatem działań w ramach projektu będzie zestaw zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących przyszłych ścieżek i rozwiązań w ramach funduszu »Horyzont Europa«. Ostatecznym rezultatem będą nowe tematy i obszary badawcze”, twierdzi Alexandre Almeida, konsultant do spraw innowacji w ramach projektu. Kolejnym inspirującym wystawcą, zajmującym się umożliwianiem współpracy w ramach biogospodarki była finansowana przez UE inicjatywa BRISK2. BRISK2 skupia się na badaczach zajmujących się biopaliwami na wczesnym etapie rozwoju w środowisku akademickim i w przemyśle, oferując dostęp do różnorodnych ośrodków i wiedzy specjalistycznej. W ramach wymiany wiedzy, uczestnicy projektu mogą skorzystać z zasobów udostępnianych przez 15 kluczowych partnerów w dziedzinie bioenergii oraz 55 instalacji rozmieszczonych w całej Europie, a także doskonale wyposażonych laboratoriów i czołowych naukowców. „Załóżmy, że ktoś pisze doktorat i chce zwiększyć skalę opracowanego przez siebie procesu lub przeprowadzić modelowanie, jednak nie ma wystarczająco dużo danych – nasza platforma może pomóc w rozwiązaniu tych problemów”, wyjaśnia Daniel Nowakowski, kierownik laboratoriów EBRI na Uniwersytecie Aston. Poza prowadzeniem przystępnej bazy danych gromadzącej właściwości biomasy, projekt BRISK2 zajmuje się także opracowywaniem protokołów dotyczących biopaliw dla sektora. „Znamy ograniczeniach produktów końcowych, dlatego możemy pracować nad standaryzacją po przeprowadzeniu charakteryzacji przez naszych partnerów”, dodaje Daniel. Droga do osiągnięcia biogospodarki będzie długa, a dodatkowo z pewnością będzie wymagała pokonywania wielu przeszkód i problemów, ale jak pokazuje wydarzenie EUBCE, do celu zmierzają entuzjaści, którym niestraszne są innowacyjne rozwiązania i współpraca. Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia

Kraje

Portugalia