Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Inteligentne rozwiązanie na potrzeby energooszczędnych budynków przyszłości

Naukowcy finansowani przez UE opracowali platformę opartą na chmurze w celu ograniczenia zużycia energii w budynkach, a także systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory, które przyniosą korzyści użytkownikom końcowym i dostawcom mediów.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany klimatyczne są siłą napędową transformacji sektora energetycznego w Europie. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, w miarę przechodzenia z gospodarki opartej na paliwach kopalnych na gospodarkę bezemisyjną, będziemy wykorzystywać więcej energii odnawialnej, a wytwarzana energia elektryczna nie będzie pochodzić z elektrowni centralnych. Zamiast tego będzie dostarczana z wielu zdecentralizowanych źródeł energii odnawialnej, które pokryją nasze zapotrzebowanie na prąd elektryczny. Ale czy istniejąca sieć przesyłowa jest w stanie sprostać temu wzrostowi mocy? Jak będą działać sieci elektryczne przyszłości? Finansowany przez Unię Europejską projekt inteGRIDy obejmuje 10 projektów pilotażowych realizowanych w 8 krajach europejskich, które mają na celu znalezienie odpowiedzi na te pytania. Projekt, który wystartował w 2017 roku, koncentruje się na reagowaniu na zapotrzebowanie na energię elektryczną, poprawie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, magazynowaniu energii i inteligentnej integracji pojazdów elektrycznych. Rozwój inteligentnych budynków na wyspie Wight Wyniki jednego z pilotażowych badań przeprowadzonych na wyspie Wight, położonej u południowego wybrzeża Anglii, pozwoliły uzyskać lepszy wgląd w zużycie energii i jego wpływ na środowisko. Celem projektu pilotażowego było sprawdzenie, czy zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej zużycia wpłynie na obciążenia budynków handlowych i przemysłowych na wyspie. Do realizacji projektu wybrano budynek Heights Leisure Centre. Funkcjonował tam już system zarządzania budynkiem, jednak nie dostarczał on szczegółowych informacji na temat działania sprzętu i zużycia energii w poszczególnych pomieszczeniach. Aby ulepszyć system, partnerzy projektu stworzyli elastyczną, opartą na chmurze platformę, która pozwala uzyskać informacje na temat charakterystyki energetycznej budynku oraz zużycia energii. Platforma umożliwiła użytkownikom dostęp do danych dotyczących budynku w celu wykrycia potencjalnych strat energii i określenia sposobów ulepszenia budynku. Codziennie system dostarczał w sumie 18 000 nowych odczytów z 60 punktów danych, które były następnie przekazywane do analizy inżynierom. „Rezultatem może być zwiększenie przejrzystości funkcjonowania budynku dzięki wykorzystaniu usług analizy danych działających w tle na potrzeby zidentyfikowania możliwości obniżenia kosztów operacyjnych, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia wygody gości odwiedzających Centrum”, stwierdził Mark Byvelds, inżynier ds. energii w spółce Siemens będącej jednym z partnerów projektu, w artykule zamieszczonym na stronie internetowej „Island Echo”. „Projekt ten pokazuje, jak konwencjonalny budynek może przekształcić się w inteligentny budynek oraz dowodzi, jak łatwo można wykorzystać posiadaną wiedzę specjalistyczną w istniejących budynkach”, dodaje. Inteligentniejsze rozwiązania sieciowe w Salonikach Kolejne z badań pilotażowych, realizowane w ramach projektu w greckich Salonikach koncentruje się na osiągnięciu lepszej integracji nowych technologii energetycznych i inteligentniejszej współpracy pomiędzy nimi a istniejącą siecią elektryczną. W tym celu w wybranych budynkach mieszkalnych i komercyjnych w mieście zainstalowano systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory, aby zbadać ich optymalne zastosowania oraz działanie zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i dostawców mediów. Szczegółowe informacje na temat tych systemów są dostępne w artykule opublikowanym na stronie internetowej projektu inteGRIDy. Projekt inteGRIDy (integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies) zakończy się w grudniu 2020 roku. Do tego czasu skupieni wokół niego badacze zamierzają kontynuować prace na rzecz optymalizacji działania sieci elektrycznych, promowania koordynacji rozproszonych zasobów energetycznych i wspierania systemów wspólnego magazynowania energii odnawialnej. Więcej informacji: strona projektu inteGRIDy

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko

5 Grudnia 2018