Skip to main content

Development of a practical and reliable ash melting test for biomass fuels, in particular for wood pellets

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze pelety dzięki lepszym testom

Coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw poszukuje nowych metod generowania prądu i ciepła w budynkach. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, w ramach pewnego unijnego projektu opracowano instrukcje dotyczące jakości paliwa oraz odpowiednie urządzenia, aby upowszechnić stosowanie peletów.

Energia

Celem projektu ASHMELT (Development of a practical and reliable ash melting test for biomass fuels, in particular for wood pellets) było zbadanie dostępnych metod testowania oraz przyczynienie się do pokonania problemów związanych z popiołem. Normy, specyfikacje, analizy i certyfikaty pomagają konsumentom w wyborze najbardziej odpowiednich peletów. Europejska norma dotycząca biopaliw stałych EN 14961 wyróżnia trzy klasy takich paliw na podstawie zawartości włókna pierwotnego i popiołu. Wysoka zawartość popiołu wskazuje na obecność zanieczyszczeń, na przykład nadmierną ilość kory i wilgoci, które mogą prowadzić do uszkodzenia kotłów grzewczych na pelety. Spalane pelety mogą na przykład pozostawiać zbrylające się, niepalne osady, których nagromadzenie prowadzi do zatkania kotła. Dlatego też partnerzy projektu przeprowadzili szczegółową analizę procesów topienia popiołu oraz metod określania zawartości różnych składników peletów pozostawiających po sobie popiół. Przeanalizowano dziewięć aktualnie stosowanych metod oznaczania właściwości chemicznych i fizycznych paliwa oraz wykorzystano je do określenia zawartości popiołu poprzez podgrzewanie próbek w określonych warunkach. Stwierdzono, że najlepszą miarę parametrów paliwa dają trzy metody: test szybkiego żużlu, test popiołów CIEMAT i analizator żużlu opracowany przez Duński Instytut Techniki. Przyjmując te wyniki za punkt wyjścia, badacze wybrali 15 różnych rodzajów peletów, dodatkowo uwzględniając również granulowane odpady rolnicze. Ponadto w małym piecu na biomasę spalano mniej konwencjonalne paliwa, na przykład suszone młóto z gorzelni, które częściej służy za paszę dla bydła. Na podstawie parametrów topienia popiołu zdefiniowano specyfikacje opisujące właściwości różnych kategorii peletów. Sprawność i niezawodność układu grzewczego zależy od jakości peletów, która to z kolei jest uzależniona nie tylko od jakości paliwa opuszczającego zakład produkcyjny, ale również od sposobu jego użytkowania. Projekt ASHMELT przyniesie korzyści producentom peletów dzięki umożliwieniu im wytwarzania paliwa o określonych właściwościach w zakresie tworzenia się żużla, a także producentom kotłów, dzięki umożliwieniu tworzenia pieców przeznaczonych do paliw o konkretnych właściwościach. Pomoże to w budowie bardziej zrównoważonego rynku paliw, który będzie wytwarzał paliwa nadające się do małych kotłów.

Słowa kluczowe

Pelety, ASHMELT, topienie popiołu, biomasa, kotły, analizator żużla

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania