Skip to main content

THE PRODUCTION OF A 3D HUMAN TISSUE DISEASE PLATFORM TO ENABLE REGENERATIVE MEDICINE THERAPY DEVELOPMENT

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modele tkanki człowieka w 3D na potrzeby medycyny regeneracyjnej

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (IPSC) mogą stanowić nieograniczony zasób określonego typu komórek własnych pacjenta. Podczas projektu europejskiego opracowano koncepcję modelu 3D tkanki do medycyny regeneracyjnej.

Zdrowie

Zadaniem finansowanego przez UE projektu TISSUEGEN (The production of a 3D human tissue disease platform to enable regenerative medicine therapy development) jest opracowanie technologii wytwarzania tkanek ludzkich in vitro na potrzeby medycyny regeneracyjnej. Podstawą tej technologii byłoby uzyskiwanie in vitro tkanek ludzkich 3D z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Do etapu walidacji wybrano komórki i tkanki wątroby z racji ich znaczenia naukowego i komercyjnego. Badacze ustanowili bank IPSC człowieka i embrionalnych komórek macierzystych zdrowych dawców i osób z dziedzicznymi zaburzeniami przemiany materii. Optymalizowano protokoły różnicowania tych komórek do hepatocytów. Kontynuowano badania uzyskanych ludzkich hepatocytów w platformie 3D tkanki wątroby. W testach czynnościowych tej samej partii pochodzących od komórek macierzystych hepatocytów stwierdzono znacząco lepsze wyniki podczas hodowli w formacie 3D niż 2D. Następnie, korzystając z IPSC hepatocytów i cholangiocytów, opracowano modele 3D choroby spichrzeniowej glikogenu, mukowiscydozy i innych chorób. Model mukowiscydozy uwzględniał główne aspekty tej choroby i stanowił unikalną platformę do modelowania zaburzeń dróg żółciowych występujących w jej przebiegu. Podsumowując, dzięki projektowi stworzono dostępne na rynku hepatocyty z komórek macierzystych oraz wysokoprzepustowe urządzenie w postaci narządu na chipie (LiverChip®). Modele chorób w 3D są bardzo potrzebne, ponieważ mogą znaleźć zastosowanie w identyfikacji i modulowaniu nowych celów leków na podstawie chorobowych szlaków metabolicznych. Modele komórkowe zdrowych tkanek mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania użytecznych narzędzi do toksykologicznych badań przesiewowych.

Słowa kluczowe

Model tkanki człowieka w 3D, medycyna regeneracyjna, komórki macierzyste, TISSUEGEN, hepatocyty, LiverChip®

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania