European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A Multi-Pathogen Pre-Screening Tool for Safer Pork Products

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe urządzenie do wykrywania patogenów w wieprzowinie

Badacze stworzyli urządzenie do szybszego i tańszego wykrywania patogenów w zakładach przetwórstwa wieprzowiny, które może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora mięsnego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Wieprzowina jest najpopularniejszym mięsem w Europie pod względem produkcji, konsumpcji i eksportu, a jej roczna produkcja przekracza 21 milionów ton. W wieprzowinie może jednak występować kilka częstych patogenów ludzkich, w tym bakterie z rodzajów Salmonella, Yersinia i Listeria oraz bakterie Escherichia coli i Campylobacter. Celem finansowanego przez UE projektu PASSPORK (A multi-pathogen pre-screening tool for safer pork products) było stworzenie opłacalnego narzędzia do szybkiego wykrywania tych patogenów, co pozwoliłoby poprawić kontrolę jakości w sektorze produkcji wieprzowiny. Zastosowanie przeciwciał znakowanych fluorescencyjnie pozwoli szybko wykrywać nawet niewielkie infekcje bakteryjne. W ramach projektu PASSPORK przeprowadzono badanie rynku, aby zrozumieć potrzeby branży. Zebrane informacje wykorzystano przy definiowaniu specyfikacji systemu. Po porównaniach wybrano odpowiednie metody próbkowania i testowania oraz opracowano prototypowy zestaw do pobierania próbek do urządzenia PASSPORK. Przetestowano szereg komercyjnie dostępnych przeciwciał i dobrano optymalne przeciwciała do poszczególnych patogenów. Każdy z systemów mechanicznych, elektronicznych i optycznych zaprojektowano i przetestowano w warunkach laboratoryjnych. Partnerzy projektu PASSPORK połączyli następnie te systemy w prototypowy wykrywacz. Na podstawie testów terenowych wprowadzono modyfikacje zwiększające skuteczność prototypu. Gotowy wykrywacz PASSPORK pozwoli obniżyć koszty spełniania norm przy produkcji wieprzowiny. W dłuższej perspektywie jego stosowanie przyczyni się też pośrednio do poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie.

Słowa kluczowe

Wieprzowina, patogeny, bakterie, PASSPORK, przeciwciała

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania