Skip to main content

SPRiNT - Smart Panels for the Reduction of Noise Transmission

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe panele tłumiące hałas w samolotach

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował nowy system aktywnej kontroli hałasu w kabinie lotniczej.

Technologie przemysłowe

Turbulencyjny przepływ powietrza po powierzchni kadłuba generuje hałas, który wprawia w drgania panele konstrukcyjne. Choć na powierzchniach paneli stosuje się już materiały pochłaniające hałas, to pasywne metody nie tłumią skutecznie dźwięków o niskich częstotliwościach. Finansowany ze środków UE projekt "SPRiNT - Smart panels for the reduction of noise transmission" (SPRINT) poświęcony był wbudowanym parom czujnik-siłownik rozmieszczonym równomiernie na powierzchni inteligentnych paneli. Urządzenia te generują aktywne tłumienie, przez co znacząco ograniczają transmisję dźwięków o niskich częstotliwościach. Uczestnicy projektu przeprowadzili symulacje transmisji dźwięku w inteligentnym systemie dwupanelowym. Rozbudowano odpowiedni model matematyczny, tak by obejmował nie tylko dane z siłowników sił i czujników prędkości, ale także siłowników cewkowych i czujników przyspieszenia. Aby uzyskać maksymalną wydajność, przeanalizowano stabilność zdecentralizowanej architektury kontroli sprzężenia zwrotnego prędkości. Zwiększenie liczby pętli sprzężenia zwrotnego nie powoduje automatycznej poprawy sprawności, dlatego badacze postanowili zoptymalizować tę liczbę. Zbudowano elektromechaniczną aparaturę testową do badania skuteczności, stabilności i zdolności do tłumienia hałasu przez system. Eksperymentalne próby na tej aparaturze powinny umożliwić zdobycie znacznie pełniejszej wiedzy na temat skuteczności proponowanej metody aktywnej kontroli. Dalsze prace doświadczalne z pewnością zaowocują też większą liczbą publikacji w czasopismach naukowych. Dzięki omawianym pracom powstanie bardzo ciekawa i nowatorska technika aktywnej kontroli hałasu.

Słowa kluczowe

Ograniczenie hałasu, systemu aktywnej kontroli, aktywne tłumienie, inteligentny panel, transmisja dźwięku

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania