Skip to main content
European Commission logo print header

Strengthening and Upholding the Performances of the new Engineered Research PANELS

Article Category

Article available in the following languages:

Efektywniejsze projektowanie paneli

Panele są niezwykle ważnym elementem konstrukcyjnym samochodów, samolotów, statków i budynków. Finansowany ze środków UE zespół badawczy dokonał walidacji narzędzi projektowych oraz uzyskał nowe informacje na temat tego, jak zależność struktury i funkcji umożliwia szybką realizację ulepszonych koncepcji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Panele nie tylko zapewniają wsparcie konstrukcyjne, ale także modyfikują parametry akustyczne i drgania, a także mogą posiadać różne właściwości termiczne czy ogniouodporniające. Mimo ogromnych postępów w projektowaniu i wydajności paneli, nasza wiedza na temat zachowania się ich w różnych warunkach jest wciąż niewystarczająca. W ramach finansowanego przez UE projektu "Strengthening and upholding the performances of the new engineered research panels" (SUPERPANELS), naukowcy wykorzystali nowatorskie narzędzia modelujące parametry konstrukcyjne i akustyczne paneli, by porównać wyniki analiz przeprowadzonych przy ich pomocy z danymi pochodzącymi z eksperymentów. Rezultaty tych prac wykorzystano do walidacji samych narzędzi, a także do wyjaśnienia mechanizmów, które pozwolą zwiększyć wydajność określonych paneli. Ponadto, dzięki współpracy między pięcioma partnerami projektu badacze odbyli kompleksowe, interdyscyplinarne szkolenia z zakresu inżynierii mechanicznej i transportu. Partnerzy uzgodnili już, że będą kontynuować współpracę po zakończeniu projektu. Zrozumienie korelacji między budową i funkcją umożliwi w przyszłości lepsze projektowanie paneli. Firmy z sektora transportu i budownictwa mogą już teraz zacząć testować swoje koncepcje projektowe dzięki narzędziom przeanalizowanym w ramach inicjatywy SUPERPANELS.

Słowa kluczowe

Panele, narzędzie do projektowania, strukturalne, akustyczne, inżynieria mechaniczna, wydajność, projektowanie oparte na wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania