Skip to main content

Innovative, Highly Efficient Road Surface Measurement and Control System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa tania technologia pomaga poprawić bezpieczeństwo drogowe w Europie

W ramach pewnej unijnej inicjatywy powstały nowoczesne systemy do samochodów, umożliwiające tworzenie map uszkodzeń nawierzchni drogowych, wyszczególnianie napraw i optymalizację ruchu drogowego poprzez pomaganie kierowcom w unikaniu utrudnień.

Technologie przemysłowe

Liczba śmiertelnych wypadków drogowych ciągle maleje, a UE zbliża się do realizacji celu, jakim jest ich całkowite wyeliminowanie. Chodzi o to, by śmierć na drogach stała się tak samo niedopuszczalna jak śmierć w zakładach przemysłowych czy też w innych środkach transportu, na przykład na kolei czy w przewozach lotniczych. Wymaga to jednak istotnych udoskonaleń dotyczących sieci dróg, kierujących oraz samochodów. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu HERMES (Innovative, highly efficient road surface measurement and control system) pracowali nad usprawnieniem infrastruktury drogowej poprzez lepsze monitorowanie dróg, umożliwiające poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie prac konserwacyjnych. Partnerzy projektu opracowali innowacyjne i niedrogie rozwiązanie do mierzenia jakości nawierzchni drogowych. Technologia umożliwia jednoczesny pomiar profilu wzdłużnego i poprzecznego drogi przy pomocy specjalnie wyposażonego pojazdu, poruszającego się z normalną prędkością. Zamontowany w jadącym pojeździe system precyzyjnie lokalizuje miejsca wymagające pilnej naprawy. Urządzenie jest tańsze i dużo dokładniejsze niż dotychczas stosowane systemy. Specjalny pojazd jest wyposażony w sprzęt do projekcji laserowej i kamerę, które rejestrują obrazy nawierzchni. Zespół HERMES opracował algorytm do zautomatyzowanego wykrywania dziur, który automatycznie określa jakość nawierzchni i wykrywa potencjalnie niebezpieczne uszkodzenia, takie jak dziury. Uczeni zaprojektowali nowy system informatyczny, który zbiera, wyodrębnia i wymienia dane z istniejącymi systemami. Pozwala on na płynną integrację z istniejącą infrastrukturą i umożliwia wydajne przetwarzanie dużych ilości danych pochodzących z pojazdów pomiarowych. Technologię można zintegrować z systemem opracowanym w ramach unijnego projektu EXEHON, aby przekazywać komunikaty informacyjne i ostrzegawcze dotyczące warunków i zagrożeń dotyczących nawierzchni użytkownikom dróg za pośrednictwem ich telefonów komórkowych. System powstały w ramach inicjatywy HERMES pomoże urzędnikom dbać o jakość dróg w ich rejonie, a także zmniejszyć zużycie paliwa i poprawić stan techniczny pojazdów.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo drogowe, HERMES, pomiary nawierzchni drogowych, ubytki, warunki na nawierzchni

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania