Skip to main content

Controlling infectious diseases in oysters and mussels in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwalczanie patogenów małży i ostryg

Europejscy producenci skorupiaków są teraz lepiej przygotowani do diagnozowania i kontrolowania wybuchów chorób w swoich hodowlach.

Zmiana klimatu i środowisko

Międzynarodowy i wewnątrzunijny handel hodowlanymi małżami morskimi, takimi jak omułki jadalne i ostrygi, kwitnie, a to zwiększa ryzyko przenoszenia się patogenów. Aby zapewnić zrównoważony rozwój akwakultury w Europie, priorytetem w hodowli skorupiaków musi stać się zdrowie populacji. Za sprawą finansowanego przez UE projektu "Controlling infectious diseases in oysters and mussels in Europe" (BIVALIFE) branża ta uzyskała nowe informacje na temat chorób małży, a wraz z nimi praktyczne strategie ich zwalczania. Skoncentrowano się na najważniejszych gatunkach produkcyjnych: ostryżycy japońskiej (Crassostrea gigas) oraz dwóch gatunkach małży, a mianowicie Mytilus edulis i Mytilus galloprovincialis. Naukowcy poprawili efektywność diagnozowania chorób i stworzyli środki do zwalczania patogenów w wylęgarniach małży. Wdrożyli także terapie ultrafioletem w celu dezaktywacji czynników chorobotwórczych u pokarmu żywego, bez uszczerbku dla samego pokarmu. W celu uzyskania bardziej zintegrowanego podejścia, w projekcie współpracę podjęły liczne organizacje badawcze, laboratoria i małe przedsiębiorstwa z UE zajmujące się zwalczaniem chorób zakaźnych. Efektem było zwiększenie potencjału i wiedzy o cyklach życiowych patogenu, a także o środowiskowych i hodowlanych czynnikach ryzyka. Projekt BIVALVE umocnił konkurencyjność europejskiego sektora produkcji skorupiaków, zapewniając stabilne zaopatrzenie konsumentów w owoce morza.

Słowa kluczowe

Małże, omułki jadalne, ostrygi, choroby zakaźne, choroby małży

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania