Skip to main content

Enhanced Driver Safety due to Improved Skid Resistance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ograniczenie liczby wypadków w wyniku poślizgów

Śliskość nawierzchni drogowej jest przyczyną wypadków, nierzadko śmiertelnych. Uczestnicy unijnej inicjatywy postanowili stworzyć nowe narzędzia i techniki służące do pomiaru odporności na poślizg, a w efekcie umożliwiające zapobieganie poślizgom.

Technologie przemysłowe

Woda odgrywa istotną rolę w przyczepności nawierzchni drogowej i często jest przyczyną powstawania niebezpiecznych warunków na drogach. Aktualnie stosowane metody i urządzenia mierzące odporność na poślizg nawierzchni drogowych mają ograniczony zakres i nie uwzględniają rożnych czynników wpływających na przyczepność opon i nawierzchni. W ramach finansowanego przez UE projektu "Enhanced driver safety due to improved skid resistance" (SKIDSAFE) badano interakcje między nawierzchnią i oponą. Dzięki temu stworzono narzędzia przewidujące łączną utratę odporności na poślizg w stosunku do zużycia nawierzchni. Aby zbadać interakcje między nawierzchnią i oponą, zespół zaprojektował i zbudował urządzenie, które przeprowadza testy na różnych suchych nawierzchniach i oponach. Wykorzystano zaawansowane modele opon i algorytmy, aby odtworzyć scenariusze pomagające uzyskać tarcie i zużywanie się nawierzchni i opon. Symulacje te umożliwiły zidentyfikowanie czynników wpływających na stopień i pogarszanie się odporności na poślizg na suchych nawierzchniach. Czynniki te wykorzystano następnie do zbadania negatywnych skutków nawierzchni mokrych. Posłużono się pojazdem testowym, aby zasymulować poślizg na mokrych nawierzchniach. W oparciu o wyniki tych testów opracowano trzy narzędzia do kontrolowania odporności nawierzchni na poślizg. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom umożliwiającym pomiar odporności nawierzchni na poślizg projekt SKIDSAFE przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, pomagając władzom w określeniu bezpiecznych ograniczeń prędkości.

Słowa kluczowe

Odporność na poślizg, nawierzchnia drogi, tarcie powierzchniowe, trakcja, bezpieczeństwo kierowcy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania