Skip to main content

Demonstration Of New Qualitative Innovative Concept of Hydrogen Out of windTurbine Electricity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczne technologia magazynowania wodoru

Ogniwa paliwowe mogą w przyszłości zasilać pojazdy towarowe, takie jak wózki widłowe stosowane w logistyce. W ramach unijnego projektu prowadzone są prace związane z przygotowaniem komponentów do magazynowania energii do wprowadzenia na rynek.

Energia

Głównym celem projektu "Demonstration of new qualitative innovative concept of hydrogen out of wind turbine electricity" (DON QUICHOTE) jest wymiana komponentów instalacji tankowania wodoru na bardziej innowacyjne i wydajne. Wodór będzie uzyskiwany z odnawialnych, bezemisyjnych zasobów i będzie następnie wykorzystywany do tankowania urządzeń mobilnych lub zasilania ogniwa paliwowego podłączonego do sieci energetycznej. Jak dotąd uczestnicy projektu zbudowali elektrolizer z membraną do wymiany protonów, który zwiększa pojemność wodoru w infrastrukturze stacji tankowania. Zakończono prace związane z projektowaniem stelaża ogniwa paliwowego. Przeprowadzono też testy wykonalności na nowym systemie sprężania wodoru wykorzystującym kompresję elektrochemiczną. Badacze przetestowali infrastrukturę tankowania wodoru. Wodór do wózków widłowych zasilanych ogniwami paliwowymi będzie wytwarzany przy pomocy elektrolizera alkalicznego. Wykorzystanie wodoru jako środka do magazynowania energii może walnie przyczynić się do popularyzacji źródeł energii odnawialnej oraz realizacji unijnych celów dotyczących dekarbonizacji. Projekt DON QUICHOTE powinien dostarczyć informacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i legislacyjnych potrzebnych do opłacalnego komercyjnego stosowania stacji tankowania wodoru.

Słowa kluczowe

Magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe, turbina wiatrowa, tankowanie wodoru, zasoby o zerowej emisji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania