Skip to main content

Glottalizations in German and Czech English

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwój badań nad glottalizacją

Glottalizacja — dźwięki generowane przez zamykanie i nagłe otwieranie strun głosowych — wpływa na uczenie się języka, nauczanie i szkolenie. Inicjatywa UE została poświęcona spółgłoskom glottalizowanym u Niemców i Czechów mówiących po angielsku.

Zdrowie

W językach niemieckim i czeskim glottalizacje są powszechne przed wyrazami zaczynającymi się samogłoską dźwięczną i są również ważne w spójnikach. W języku angielskim są mniej powszechne. Generalnie celem finansowanego przez UE projektu "Glottalizations in German and Czech English" (GECZENGLOTT) było przeanalizowanie glottalizacji w niemieckim angielskim i porównanie jej z różnymi innymi zjawiskami językowymi. Działania były prowadzone w oparciu o poprzednie badanie dotyczące glottalizacji czeskiego angielskiego. Stworzono językową bazę danych angielskiego z akcentem niemieckim i użyto nagranych dźwięków w ramach eksperymentu automatycznego rozpoznawania mowy. Członkowie projektu przeanalizowali glottalizacje występujące przed samogłoskami rozpoczynającymi wyraz w niemieckim angielskim i porównali do czeskiego angielskiego oraz brytyjskiego angielskiego. Przeprowadzono eksperymenty z udziałem słuchaczy niemieckich i angielskich, aby odkryć wpływ niemieckiej glottalizacji na rozpoznawanie wyrazów i następnie porównano efekty ze stopniem zrozumienia wypowiedzi Czechów i rodzimych Anglików Podczas eksperymentów analizowano również wpływ glottalizacji na postrzeganie obcego akcentu przez rodzimych Anglików. Dodatkowe testy miały sprawdzić percepcję wysokości dźwięku w glottalizacji u rdzennych użytkowników niemieckiego i angielskiego. W celu walidacji wyników przeprowadzono eksperymenty również z udziałem Chińczyków, Macedończyków i Szwedów. Wyniki pokazały, że glottalizacja wpływa na postrzeganie obcego akcentu, który umożliwia słuchaczowi rozróżnienie między wypowiedzią w języku ojczystym i nauczonym. To odkrycie prowadzi do wytworzenia nowej metody umożliwiającą nierdzennym użytkownikom języka radzenie sobie z trudnościami w wymowie. GECZENGLOTT wzbogacił zasób wiedzy o glottalizacji, co umożliwi bardziej zaawansowane badania nad uczeniem się drugiego języka, mówieniem w tym języku i fonetyką. Wyniki te będą użyteczne dla nauczycieli i osób uczących się drugiego języka.

Słowa kluczowe

Glottalizacja, nauka języka, rozpoznawanie mowy, drugi język, fonetyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania