Skip to main content

Development of a unique means of detecting and proving illegal administration of recombinant somatotropin in dairy cows

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykrywanie rekombinowanego hormonu wzrostu w mleku

Unikalny test do wykrywania sztucznego hormonu wzrostu w krowim mleku zwiększy zaufanie konsumenta z UE do importowanych produktów nabiałowych i będzie przeciwdziałać potencjalne nielegalnemu użyciu rekombinowanego bydlęcego hormonu wzrostu (rBST) na terenie UE.

Zdrowie

Somatotropina bydlęca (ang. bovine somatotropin, BST) jest używana przez niektórych producentów nabiału do zwiększenia mleczności krów. Naturalna BST jest pozyskiwana tylko w małych ilościach z przysadki mózgowej bydła po uboju, a dostępny w handlu hormon jest sztucznie produkowany w bioreaktorach na masową skalę. Podczas gdy Stany Zjednoczone i kilka innych krajów pozwalają hodowcom wstrzykiwać krowom sztuczną BST, UE nie zezwala na jej użycie. Aby wykryć sztuczną BST w produktach nabiałowych importowanych z krajów, które pozwalają na jej stosowanie, partnerzy finansowanego przez UE projektu UNIQUE-CHECK stworzyli prosty i szybki test przesiewowy. W projekcie uczestniczyli następujący partnerzy: QUB (Wielka Brytania), CER (Belgia), LABERCA (Francja), FORSITE (Wielka Brytania). Sztuczna BST w mleku jest prawie identycznej z naturalną, co jest główną przeszkodą w tworzeniu testów rozróżniających je, zwykle opartych na przeciwciałach. UNIQUE-CHECK po raz pierwszy stworzył swoiste przeciwciało rozpoznające i wiążące sztucznie wyprodukowany hormon BST z większym powinowactwem niż jego wersję naturalną. Do prostego i szybkiego wykrywania badacze stworzyli test paskowy, podobny do domowych testów ciążowych, które zmieniają kolor w obecności docelowego białka. Bazuje on na chemicznej reakcji między celem molekularnym (sztuczną BST) i wiążącym go swoistym przeciwciałem. Aby potwierdzić wyniki testu paskowego opracowano w projekcie UNIQUE-CHECK również bardziej skomplikowaną metodę chemiczną, pozwalającą jednoznacznie odróżnić sztuczną rekombinowaną somatotropinę (rBST) od naturalnego hormonu wzrostu (BST) z użyciem spektrometrii mass na podstawie ładunku elektrycznego i masy cząsteczkowej. Wstrzykiwanie krowom sztucznej BST jest wysoce kontrowersyjne, głównie z powodu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u zwierząt oraz obaw związanych z bezpieczeństwem ludzi - konsumentów. Dotychczas nie było możliwości sprawdzenia, czy mleko spożywane w UE zawiera ten hormon, jednak dzięki testom UNIQUE-CHECK konsumenci mogą odzyskać wiarę w bezpieczeństwo żywności.

Słowa kluczowe

Hormon wzrostu, mleko, somatotropina bydlęca, krowy mleczne, bezpieczeństwo żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania