Skip to main content
European Commission logo print header

Advanced Treatments for Water Sustainability in Europe and China

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe technologie oczyszczania wody

Aby zbadać technologie oczyszczania wody, uczestnicy pewnego unijnego projektu założyli sieć wymiany badawczej z Chinami. Owocem ponad 60 wyjazdów jest aparat dezynfekujący, oparty na katalizatorach, utlenianiu i promieniowaniu UV-C.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Dostęp do czystej i zdrowej wody należy do najważniejszych problemów w wielu częściach świata. W jego rozwiązaniu mogą pomóc nowe technologie uzdatniania wody. W ramach projektu WATECH (Advanced treatments for water sustainability in Europe and China), finansowanego ze środków UE, uruchomiono europejsko-chińską sieć wymian naukowych. Jej celem jest usprawnienie wymiany wiedzy między badaczami zajmującymi się problematyką uzdatniania wody. Zespół zbadał najważniejsze problemy dotyczące zanieczyszczenia wody i opracował nowe technologie oczyszczania wody pitnej i ściekowej. W pracach tych uwzględniono między innymi nowe technologie na bazie katalizatorów, służące do dezynfekcji wody pitnej. Badania pokazały, że tanim i skutecznym rozwiązaniem są nanocząsteczki srebra. Innym rozwiązaniem jest usuwanie określonych soli przy pomocy aktywowanego nadtlenku wodoru oraz poprzez degradację utleniającą. Zespół rozważał możliwość wykorzystania nadmanganianu do usuwania mikrozanieczyszczeń oraz do usuwania zanieczyszczeń z lamp UV. Przeanalizowano też skuteczność procesów utleniania, w tym ozonowania. Uczeni zbadali możliwości połączenia promieniowania UV-C i nadtlenku wodoru w usuwaniu takich zanieczyszczeń, jak i uniepalniacze fosforoorganiczne. Innym osiągnięciem jest stworzenie działającego w świetle widzialnym katalizatora do utleniania antybiotykowego. Rozważano też zastosowanie promieniowania UV-C do usuwania pozostałości środków farmaceutycznych ze ścieków. Efektem prac jest zbudowanie mikrocieczowego systemu fotoreakcji VUV. Odbyły się 62 delegacje, dzięki którym ukazały się dwa artykuły, a osiem jest na etapie przygotowania. Konsorcjum zorganizowało warsztaty poświęcone podstawom zaawansowanych technologii utleniania oraz ich zastosowaniu do ponownego wykorzystania wody. W ramach projektu WATECH zapewniona została wymiana wiedzy między chińskimi i europejskimi naukowcami w zakresie technologii uzdatniania wody. Rozwiązania te będą oznaczać wyższe standardy wody pitnej na terenach zanieczyszczonych.

Słowa kluczowe

Woda, oczyszczanie, WATECH, wymiana wiedzy, Chiny, sieć

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania