Skip to main content

Collaborative and Adaptive Process Planning for Sustainable Manufacturing Environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Chmura umacnia konkurencyjność MŚP sektora produkcyjnego

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) produkcyjne coraz częściej korzystają z usług przetwarzania w chmurze w celu zaoszczędzenia czasu oraz pieniędzy. W ramach pewnej unijnej inicjatywny rozwijano produkcję opartą na chmurze w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w odpowiednich sektorach.

Technologie przemysłowe

Możliwość przenoszenia, elastyczność i wydajność możliwa dzięki technologii chmury pozwala przedsiębiorstwom na zoptymalizowanie działalności z myślą o przyszłości. MŚP muszą jeszcze jednak wdrożyć rozwiązania w zakresie produkcji w chmurze, dzięki którym będą realizować inteligentniejsze procesy robocze umożliwiające efektywny kosztowo dostęp na żądanie do technologii i informacji. Celem finansowanego ze środków UE projektu CAPP-4-SMEs (Collaborative and adaptive process planning for sustainable manufacturing environments) było opracowanie środowiska produkcyjnego w chmurze umożliwiającego MŚP planowanie procesów. Partnerzy projektu opracowali platformę do produkcji w chmurze, aby udostępnić usługi w zakresie monitorowania, planowania, optymalizacji i kontroli wykonania. Stworzono usługę monitorowania dostępności i wykorzystania maszyn w czasie rzeczywistym. Dzięki niej decyzje dotyczące planowania i optymalizacji mogą być oparte na dostępnych zasobach oraz uwzględniać wszelkie potrzebne informacje. Usługa stale sprawdza status wykonania zadań dla każdej maszyny. Kontrola wykonania i monitorowanie dostępności sprawiają, że usługi produkcji w chmurze stają się praktyczne i przydatne w rzeczywistych zastosowaniach, a także mogą być przystosowywane pod kątem nieprzewidywanych zmian. Zespół CAPP-4-SMEs opracował internetowe i oparte na wiedzy narzędzie do wspólnego planowania procesów przy pomocy usług chmury produkcyjnej. Narzędzie skutecznie radzi sobie z problemami, takimi jak awarie maszyn, brak części zamiennych, opóźnienia w realizacji zadań czy zlecenia ekspresowe. Zespół przygotował też zintegrowany proces oraz środowisko symulacyjne w celu optymalizacji parametrów skróconego czasu cyklu i zmniejszonego zużycia zasobów, a także poprawy jakości i produktywności. Następnie zintegrowano planowanie i symulację procesów, aby przygotować optymalne plany konfiguracji, odpowiadające w jak najlepszym stopniu możliwościom dostępnych maszyn, zgodnie z rozpoznaniem usługi monitorowania w czasie rzeczywistym. W ramach projektu CAPP-4-SMES opracowano inteligentne i zrównoważone rozwiązania dla branży produkcyjnej. Poprzez uproszczenie procesów i systemów produkcja w chmurze powinna skrócić czasy cyklu życia produktu w fabrykach. W ten sposób projekt umożliwi zwiększenie konkurencyjności i wydajności procesów produkcyjnych MŚP. Materiał wideo na temat projektu można obejrzeć tutaj.

Słowa kluczowe

Chmura obliczeniowa, CAPP-4-SMEs, planowanie procesów, zrównoważona produkcja, produkcja w chmurze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania