Skip to main content

CooperAtive Robot for Large Spaces manufacturing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Roboty pomagają w pracach stoczniowych

Naukowcy z UE opracowali autonomicznego robota, który zwiększa produktywność przemysłu stoczniowego. We współpracy z robotnikami, robot ten może wykonywać ciężkie i powtarzalne zadania w dowolnym dużym, nieuporządkowanym środowisku przemysłowym.

Technologie przemysłowe

Wiele powtarzalnych czynności związanych z budową statków wciąż wykonywanych jest ręcznie, co ma negatywny wpływ na warunki pracy. Powoduje też osłabienie konkurencyjności wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), świadczących usługi wyposażania statków na rzecz stoczni. W tym kontekście, naukowcy zainicjowali projekt CARLOS (Cooperative robot for large spaces manufacturing) w celu opracowania elastycznego robota, który pomógłby w rozwiązaniu tego problemu. Dzięki wsparciu ze środków UE, uczonym udało się stworzyć przełomowy system, wykorzystujący najnowsze postępy w dziedzinie współpracujących robotów mobilnych i przeznaczony do reprezentacyjnych scenariuszy pracy w stoczniach. Przy pomocy dostępnych na rynku komponentów oraz w oparciu o modułowe podejście zespół CARLOS zbudował robota pomagającego w pracach stoczniowych. Robot może wykonywać określone czynności oraz porusza się w blokach stoczniowych w sposób na wpół autonomiczny. Może on automatycznie wykonywać zgrzewanie kołkowe przy pomocy ruchomego manipulatora i pistoletu do zgrzewania, przymocowanego do nadgarstka. Ponadto, przy pomocy informacji z pliku CAD robot może nanosić oznaczenia na ściany kabin, pomagając w pracach związanych z montażem wyposażenia. Wstępne testy końcowego prototypu przyniosły pozytywne wyniki. Technologia CARLOS wniesie istotny wkład we wzrost wydajności stoczni w UE przy jednoczesnym obniżeniu liczby wad produkcyjnych. Nowy robot może też znaleźć zastosowanie w produkcji przemysłowej i budownictwie lądowym, w którym używane są konstrukcje metalowe. Umocniłoby to pozycję rynkową MŚP opracowujących i dostarczających elektroniczne i mechatroniczne technologie przemysłowe. Co nie może dziwić, robot CARLOS zdobył już uznanie w branży, wygrywając między innymi kategorię FreeBots na krajowym portugalskim konkursie w dziedzinie robotyki Festival Nacional de Robótica 2015.

Słowa kluczowe

Robot, stocznia, MŚP, CARLOS, współpracujące roboty mobilne, gotowe produkty komercyjne, zgrzewanie kołkowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania