Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Education in advanced VR/AR Safety Systems for Maintenance in Extreme Environments

Article Category

Article available in the following languages:

Najnowocześniejsza technologia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości umożliwiająca wykonywanie planowanej i awaryjnej konserwacji w ekstremalnych środowiskach

Uczestnicy unijnej inicjatywy zbadali możliwości zastosowania rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) – łączącej rzeczywistość wirtualną ze światem rzeczywistym – w systemach bezpieczeństwa chroniących personel.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Istniejąca technologia konserwacji w miejscach, takich jak przestrzeń kosmiczna czy głębia oceaniczna, posiada liczne ograniczenia. Należą do nich znaczne opóźnienia czasowe w komunikacji i transmisji danych, brak uwzględnienia wielowejściowych interfejsów oraz brak możliwości zarządzania kilkoma operatorami na raz w takich środowiskach. W ramach projektu EDUSAFE (Education in advanced VR/AR safety systems for maintenance in extreme environments), finansowanego ze środków UE, zbadano cechy, procedury i narzędzia stosowane w najnowszych technologiach VR i AR na potrzeby stworzenia systemu chroniącego personel. Ogólnym celem była poprawa bezpieczeństwa, utrzymywanie gotowości, minimalizacja błędów oraz skrócenie czasu potrzebnego do wykonywania działań zaplanowanych lub awaryjnych. Przygotowano i przetestowano cztery prototypy zintegrowanego systemu VR/AR oraz jego elementów sterujących. Zaprojektowano, wyprodukowano i pomyślnie przetestowano jedną kamerę gamma. Ta lekka, łatwa w obsłudze i zdalnie sterowana kamera nakłada promieniowanie gamma na górną powierzchnię fizycznego środowiska. Opracowano również prototyp sprzętu i oprogramowania dla systemu nadzoru, który następnie został przetestowany przez użytkowników. Kamera ma za zadanie zapewnić skuteczne przekazywanie danych między operatorami i przełożonymi. Opracowano i przetestowano także dwa prototypy systemu rozszerzonej rzeczywistości. Jeden z nich wykorzystywał ekran do rozszerzania informacji, a drugi prototyp był powiązany z wyświetlaczami typu HMD (ang. head-mounted displays). Prototypy wykazywały ciągłe postępy w zakresie rozszerzania i odtwarzania przez cały okres realizacji projektu. Najbardziej znaczącym postępem było zmniejszenie opóźnień czasowych algorytmu systemu wizyjnego z 1,5 sekundy do 200 milisekund. Dzięki połączeniu kilku technologii podczas projektowania prototypów projekt EDUSAFE przyczynił się do stworzenia nowego system o funkcjach VR i AR, przeznaczonego do pracy w miejscach niebezpiecznych. Będzie to pierwsza technologia ochrony personelu łącząca niezawodność, elastyczność, przenośność i szybkość w ramach jednego systemu.

Słowa kluczowe

Rzeczywistość rozszerzona, środowiska ekstremalne, rzeczywistość wirtualna, systemy bezpieczeństwa personelu, EDUSAFE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania