Skip to main content
European Commission logo print header

Pollution of air in the extended region of Athens: Space-based Nitrogen Dioxide (NO2) observations and their comparison with remote and ground–based measurements and modeling simulations

Article Category

Article available in the following languages:

Czystsze niebo nad Atenami

Kryzys gospodarczy w Grecji przyniósł nieoczekiwane skutki w stolicy kraju. Powietrze w Atenach jest teraz dużo mniej zanieczyszczone.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Pełna życia, dynamiczna stolica Grecji jest popularna wśród turystów dzięki swoim licznym atrakcjom, takim jak Akropol, ale przyciąga też zanieczyszczenia ze względu na samą wielkość aglomeracji. Położenie geograficzne Aten, w otoczonym przez góry regionie Attyki, bliskość portu w Pireusie oraz obecność terenów przemysłowych powodują dodatkowe nasilenie zjawiska. Do najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń obecnych w atmosferze regionu należy tlenek azotu (NO2) pochodzący z emisji przemysłowych i transportowych, który zagraża zdrowiu czterech milionów mieszkańców. NO2 powoduje w szczególności problemy układu oddechowego oraz jest przedmiotem kilku rozporządzeń unijnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń. W tym kontekście, w ramach finansowanego ze środków UE projektu PARTHENO2N (Pollution of air in the extended region of Athens) analizowano stopień powagi tego zagrożenia. Badano stężenie NO2 w atmosferze miasta oraz stworzono modele komputerowe umożliwiającą ocenę skutków obecności tej substancji. Aby zrealizować te założenia, przyglądano się obserwacjom satelitarnym stężenia NO2 prowadzonym od 2003 do 2012 r. w Grecji i w szczególności w Atenach. Następnie przeanalizowano stężenia NO2 zarejestrowane przez aparaturę naziemną od 2000 do 2012 r., aby dokonać ich możliwie najdokładniejszej symulacji. Co ciekawe, pomiary z obu źródeł wskazywały na ponad 30% spadek stężenia NO2 w pionowych kolumnach NO2. Spadek ten związany jest bezpośrednio z kryzysem gospodarczym, ponieważ wielu mieszkańców przeniosło się na wieś, liczne firmy zamknięto, a wysokie ceny paliw spowodowały ograniczenie transportu prywatnego. Projekt PARTHENO2N jest przykładem nowatorskiego połączenia danych o zanieczyszczeniu uzyskanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych, dzięki czemu prawodawcy dysponują pełniejszymi informacjami na temat ograniczania skażenia. Wyniki omawianych badań mogą pomóc Atenom w wykorzystaniu niepowtarzalnej okazji, by utrzymać zanieczyszczenia na niskim poziomie poprzez poprawę zrównoważoności miasta po kryzysie.

Słowa kluczowe

Ateny, kryzys gospodarczy, zanieczyszczenie, tlenek azotu, obserwacje satelitarne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania