European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

iSocial: Decentralized Online Social Networks

Article Category

Article available in the following languages:

Dążenie ku zdecentralizowanym internetowym sieciom społecznościowym na rzecz przyszłej ulepszonej gospodarki cyfrowej

Strony internetowych sieci społecznościowych (OSN) dokonują przekształcenia struktury Internetu, jego designu i użyteczności. Inicjatywa UE została nakierowana na odejście od scentralizowanych usług na rzecz całkowicie zdecentralizowanych systemów celem dokonania pozytywnej zmiany w przyszłym świadczeniu usług społecznościowych online.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W ramach projektu finansowanego ze środków UE ISOCIAL (iSocial: Decentralized online social networks) podjęto prace na rzecz postępów w rozumieniu wymagań dla rozwijania zdecentralizowanych platform OSN. „Decentralizacja OSN może sprostać względom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu skalowalności usług, wydajności i tolerancji błędów w obliczu rozrastającej się bazy użytkowników i zastosowań,” zauważa profesor nadzwyczajny Girdzijauskas, koordynator projektu. Niemniej Europa cierpi na brak osób posiadających umiejętności potrzebne do budowania zdecentralizowanych platform IT i infrastruktury zdolnej do hostingu innowacyjnych usług i aplikacji OSN. Dlatego też główny cel projektu skupił się na zapewnieniu światowej klasy szkolenia dla następnego pokolenia badaczy, informatyków i inżynierów sieciowych. Sieć szkoleniowa projektu ISOCIAL sfinansowała szkolenia dla ogółem 16 stypendystów. Ich praca obejmowała cztery powiązane ze sobą ścieżki badawcze: zdecentralizowana infrastruktura; analizy dużych zbiorów danych i uczenie maszynowe; bezpieczeństwo i prywatność; oraz symulacja i modelowanie. Działalność badawcza kładła nacisk zarówno na teoretyczne, jak i eksperymentalne rodzaje podejścia, metodologie i narzędzia. Stanowi to wsparcie na rzecz rozwoju „całkowicie zdecentralizowanych systemów, które przenikną nasze środowisko i płynnie zintegrują się w przyszłości z Internetem i usługami medialnymi,” objaśnia profesor Girdzijauskas. Stypendyści projektu ISOCIAL dokonali szeregu istotnych przemian, w tym opracowali i zbudowali architekturę „peer-to-peer” dla rozproszonych systemów powiadomień w zdecentralizowanych OSN (DOSN). Opracowali nowatorskie masowo równoległe algorytmy grafowe, które są dopasowane do DOSN oraz eliminują potrzebę scentralizowanych zagregowanych punktów. Stypendyści pracowali również nad zintegrowaniem analiz grafów z uczeniem maszynowym w celu analizowania autonomicznych źródeł danych, a także interakcji użytkowników w konfiguracjach zdecentralizowanych. Dokonywanie pozytywnej zmiany zachowania konsumentów Ogółem, starania podjęte w ramach projektu, działania i badania były dostosowane do wizji projektu ISOCIAL zakładającej wsparcie przyszłego dostarczania aplikacji i usług społecznościowych w obliczu braku centralnego zarządzania i kontroli. „Wierzymy, że zdecentralizowane OSN stworzą potencjalną transformację zachowania konsumenta i będą mieć dalekosiężny wpływ na tradycyjne branże treści, mediów i komunikacji,” twierdzi prof. Girdzijauskas. „Rozproszony i skalowalny „overlay networking” i rozproszone infrastruktury magazynowania, które obsługują otwarte sieci społecznościowe i powiązane innowacyjne zastosowania również pomagają w ochronie prywatności użytkownika końcowego i własności informacji.” Konsorcjum ISOCIAL zorganizowało serię wydarzeń w całej Europie, w tym coroczne spotkania naukowców, dwie intensywne letnie szkoły podyplomowe, trzy warsztaty tematyczne i jeden kompleksowy warsztat końcowy. Partnerzy zaoferowali również siedem kursów online. Zorganizowano dwa programy „video challenge”, otwarte dla uczniów szkół średnich i studentów uczelni, jeden poświęcony ONS na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia („Online Social Networks for Health and Well-being”), drugi - ONS na rzecz dobra wspólnego („Online Social Networks for Social Good”). Badania przeprowadzone w okresie trwania projektu zaowocowały 10 publikacjami w prasie naukowej i 37 publikacjami pokonferencyjnymi. Przełomowe badania nad modelowaniem sieci społecznościowych opublikowano w Nature Physics. Wraz z zamknięciem projektu troje studentów z powodzeniem obroniło doktoraty, a oczekuje się, że kolejnych siedmiu studentów ukończy doktoraty w 2017 r. Nowe technologie na rzecz sieci i infrastruktury Niektóre z technologii opracowanych w ramach projektu ISOCIAL już zostały przyjęte przez europejskie MŚP. Jest wśród nich firma z branży technologii językowych prowadzącą analizy tekstu następnej generacji oraz firma zapewniająca rozwiązania dla dystrybucji mediów i analizy wydajności. Sieci szkoleniowe projektu ISOCIAL, jak również ogólne prace i wyniki w ramach projektu utorowały drogę ulepszonemu tworzeniu sieci i wzmocnionej infrastrukturze, która obsługuje otwarte aplikacje i sieci społecznościowe. Jak zauważono w „Sprawozdaniu końcowym ISOCIAL”: „dokonano znaczącego postępu w dziedzinie Decentralized Online Social Networks poprzez udostępnienie całkowicie nowych technologii, które utorują drogę bardziej zdecentralizowanej, opartej na współdzieleniu gospodarce cyfrowej przyszłości.” Ogółem postępy i osiągnięcia poczynione w ramach projektu pozwolą ochronić prywatność użytkownika końcowego i własność informacji, a także utorują drogę dla pojawienia się nowatorskich, zdecentralizowanych usług, uwzględniając tym samym takie kwestie, jak efektywność energetyczna i blokowanie danych.

Słowa kluczowe

Zdecentralizowane internetowe sieci społecznościowe, „online social networking”, ISOCIAL, platformy IT, uczenie maszynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania