European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane lekkie materiały do lżejszych, bardziej ekologicznych samochodów elektrycznych w miastach

Pojazdy w pełni elektryczne (FEV) stają się coraz bardziej rzeczywiste dzięki rozwojowi innowacyjnych architektur nieosłoniętego nadwozia pojazdu (BiW), które wykorzystują zaawansowane lekkie aluminium i materiały kompozytowe. Inicjatywa UE wprowadziła lekką, modularną koncepcję BiW, która ma duży potencjał recyklingowy i jest zbudowana z ograniczonych części.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Aby zademonstrować zrównoważoną i realną produkcję FEV o wadze 600 kg, finansowany przez UE projekt EVOLUTION wykorzystał samochód koncepcyjny Pininfarina Nido jako odniesienie do swojej działalności. Z naciskiem na miejskie pojazdy FEV, istniejąca koncepcja BiW została całkowicie przeanalizowana pod kątem strategii projektowej mającej na celu zmniejszenie liczby części i zastosowanie innowacyjnych technologii lekkich materiałów. Rozwój i produkcja skupiają się na pięciu szczegółowych podzespołach podsystemu: Podwozie, węzeł konstrukcyjny, przedni element poprzeczny, drzwi boczne i mechaniczna ramka pomocnicza. Inżynieria strukturalna, materiały i technologie procesowe zostały uznane za zmienne projektowe, aby zaproponować rozwiązania, które są wykonalne i zoptymalizowane pod kątem konkretnych osiągów, przy jednoczesnym osiągnięciu 50% celów w zakresie redukcji masy w porównaniu z równoważnymi rozwiązaniami stalowymi. Naukowcy wybrali materiały i technologie oparte na wykorzystaniu, możliwości dalszego rozwoju, efektywności kosztowej i wpływie na środowisko. Ich podejście polegało na zmniejszeniu wagi całkowitej konstrukcji, wzmacniając ją jedynie tam, gdzie to konieczne. Partnerzy projektu zaprojektowali FEV z aluminiowym BiW, a także opracowali i zoptymalizowali zestaw nowych funkcjonalizowanych materiałów kompozytowych dostosowanych do konkretnych zastosowań motoryzacyjnych. Oceniono żywotność i trwałość w przemyśle. Dokonano tego z technicznego punktu widzenia poprzez badanie skalowalności materiałów, technologie i badania fizyczne oraz z perspektywy kosztów i produkcji. Ostatecznie zespół EVOLUTION stworzył BiW ważący 115 kg. Samochód bazowy ważył 160 kg. Dzięki opracowaniu wielofunkcyjnego materiału BiW, EVOLUTION z powodzeniem udowodnił, że możliwe jest konsekwentne zmniejszenie ciężaru pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu wyników strukturalnych dzięki szerokiemu zastosowaniu nowych materiałów i technologii procesowych. Innowacyjna architektura i integracja lekkich materiałów zapewnią, że UE utrzyma swoją konkurencyjność wobec amerykańskich i azjatyckich branż samochodowych.

Słowa kluczowe

Lekkie materiały, w pełni elektryczne pojazdy, nieosłonięte nadwozie pojazdu, EVOLUTION

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania