Skip to main content

Icephobic Coatings - Development of test methods

Article Category

Article available in the folowing languages:

Powstrzymywanie lodu

Zespół badaczy z UE opracował metodę symulowania testów w tunelu aerodynamicznym na powłokach przeciwoblodzeniowych samolotów. Zaprojektowano i pomyślnie przetestowano maszynę stołową, która wiarygodnie prognozuje wyniki w warunkach testowych i rzeczywistych.

Energia

Oblodzenie skrzydeł podczas lotu to stare i dobrze znane zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego, jednak standardowe metody usuwania lodu wpływają na osiągi samolotu. Nowe metody obejmują powłoki przeciwoblodzeniowe, ale ich testowanie wiąże się z drogimi próbami w tunelach aerodynamicznych, co oznacza późne testowanie i nieoptymalne produkty. Projekt ICECODE (Icephobic coatings – development of test methods), finansowany ze środków UE, miał na celu opracowanie alternatywnej metody. Propozycja zakładała opracowanie wydajnej metody testów laboratoryjnych, służącej przewidywaniu skuteczności przeciwoblodzeniowej w tunelu aerodynamicznym. Taki rezultat przyspieszyłby badania przesiewowe, rozwój i optymalizację. Przedsięwzięcie było realizowane od maja 2013 r. do grudnia 2014 r. W projekcie zastosowano dwa podejścia, z których pierwsze polegało na stworzeniu modelu fizykochemicznego prognozującego przyleganie lodu. W tym celu zespół scharakteryzował powierzchnię powleczonej płytki testowej, porównując te dane z wynikami uzyskanymi z badań oblodzenia w tunelu aerodynamicznym. W ramach projektu ICECODE nie uzyskano w pełni zwalidowanego modelu. Wyniki projektu mogą jednak pomóc innym zespołom zrealizować ten cel w przyszłości. Drugie podejście polegało na opracowaniu metody zastosowania urządzenia stołowego do testowania oblodzenia i przylegania lodu. Taką maszynę pomyślnie zaprojektowano, wyprodukowano i zweryfikowano. Uzyskane wyniki adekwatnie odzwierciedlają warunki zarówno w tunelu aerodynamicznym, jak i podczas naturalnego oblodzenia, chociaż nie określono jeszcze w pełni możliwości sprzętu. W ramach projektu ICECODE z powodzeniem opracowano urządzenie do badań laboratoryjnych powłok przeciwoblodzeniowych samolotów. Przeprowadzanie takich testów pomogło skrócić czas weryfikacji tego typu materiałów, ostatecznie pomagając poprawić wydajność i bezpieczeństwo samolotów.

Słowa kluczowe

Oblodzenie, samolot, powłoki, prognozowanie, tunel aerodynamiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania