Skip to main content
European Commission logo print header

Holographic Walking Technicolor

Article Category

Article available in the following languages:

Siła Technikoloru

Bozon Higgsa to cząstka wprowadzona do modelu standardowego w celu wyjaśnienia, w jaki sposób cząstki uzyskują masę i jak może zachodzić spontaniczne łamanie symetrii między oddziaływaniami słabymi i elektromagnetycznymi. Jej obecność może przy wysokich energiach stwarzać poważny problem, zwany problemem hierarchii.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE przeanalizowali alternatywne rozwiązanie przewidujące istnienie kompozytowej cząstki Higgsa oddziałującej poprzez nowe oddziaływanie, nazwane technikolorowym. Zbadano jeden z możliwych kierunków rozwiązania problemu hierarchii stwarzanego przez cząstkę Higgsa. Nowa koncepcja przewiduje nowe oddziaływanie silne przy dużej energii, tzw. oddziaływanie technikolorowe, modelowane jako teoria cechowania SU(N) z technikwarkami. W ramach tej konstrukcji teoretycznej można wyjaśnić łamanie symetrii elektrosłabej w sposób dynamiczny, bez wprowadzania cząstki elementarnej w postaci bozonu Higgsa. W tym ujęciu bozon Higgsa to jeden ze stanów związanych technikwarków. Najprostszy model oddziaływania technikolorowego to powiększona w skali wersja chromodynamiki kwantowej (QCD). Naukowcy pracujący w ramach projektu HWTC (Holographic walking technicolor) poczynili znaczne postępy w poznawaniu dynamiki silnego sprzężenia w teoriach QCD i technikoloru. Relacje między teorią bezgrawitacyjną w więcej niż czterech wymiarach a czterowymiarową teorią pola cechowania umożliwiły zbadanie uogólnień teorii QCD. Uczestnicy projektu HWTC przeanalizowali szereg pięciowymiarowych teorii grawitacji, aby znaleźć teorie przewidujące podobne właściwości fizyczne do teorii QCD i technikoloru. Podstawą w tej fazie badań było modelowanie dynamiki kwarków i gluonów, szczególnie w przypadkach znacznie większej liczby kwarków niż gluonów. Głównym wynikiem projektu HWTC jest całościowy opis diagramów przejścia niesupersymetrycznych teorii cechowania jako funkcji temperatury i potencjału chemicznego. Wszystkie wyniki zaprezentowano na ważnych konferencjach europejskich i opisano w pięciu artykułach opublikowanych w międzynarodowych pismach naukowych. W toku projektu HWTC Kreteński Ośrodek Fizyki Teoretycznej ściśle współpracował z kilkoma europejskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi, co pozwoliło zwiększyć widoczność tej placówki.

Słowa kluczowe

Model standardowy, bozon Higgsa, łamanie symetrii elektrosłabej, Wielki Zderzacz Hadronów, chromodynamika kwantowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania