Skip to main content

Language and Perception

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie sieci badań nad językiem i percepcją

Uczestnicy unijnego projektu przyjęli interdyscyplinarne podejście, aby zbadać zależności między językiem i percepcją na przestrzeni całego życia ludzi zdrowych, jak i chorych.

Zmiana klimatu i środowisko

Zrozumienie języka i komunikacji wymaga nie tylko obserwacji fonetyki i gramatyki, ale także badania interakcji między systemami językowymi i niejęzykowymi (wzrokowymi, przestrzennymi, słuchowymi, motorycznymi). Projekt LANPERCEPT (Language and perception) ma na celu zbadanie zależności między językiem i percepcją. Uczeni badają te zależności w całym okresie życia (od dzieci po osoby starsze) wśród osób zdrowych, jak i chorych. Badanie populacji klinicznych i atypowych (np. osób z autyzmem, demencją, głuchotą) pomaga zidentyfikować przyczyny atypowego zachowania. Na przykład, badacze sugerują, że brak powiązania między kompetencją w zakresie języka strukturalnego a figuratywnego u osób z autyzmem można zrozumieć w oparciu o kognitywne mechanizmy i cechy fenotypu autystycznego. Uczestnicy projektu LANPERCEPT odnieśli już duży sukces, polegający na stworzeniu silnej sieci i infrastruktury szkoleniowej umożliwiającej promowanie prowadzonych przez nich badań. 10 partnerów i 5 partnerów stowarzyszonych zaangażowanych w projekt zbudowało infrastrukturę dla sieci szkolenia podstawowego (ITN). W ciągu pierwszy dwóch lat zrekrutowano 11 początkujących badaczy oraz czterech doświadczonych naukowców. Zorganizowano cztery szkolenia i jedne warsztaty, a także dwie szkoły i jeden kurs szkoleniowy. Dzięki tym wydarzeniom i narzędziom badacze zyskali umiejętności potrzebne do realizacji własnych projektów. Odbyły się także dwie międzynarodowe konferencje poświęcone tym zagadnieniom. Pierwsza z nich to konferencja nt. funkcji poznawczych i języka w zaburzeniach rozwojowych (Sewilla, 2013), a druga to konferencja nt. wcielonego i sytuowanego przetwarzania języka (Rotterdam, 2014), współorganizowana z innymi sieciami europejskimi i nordyckimi. Potwierdzeniem sukcesu sieci ITN są sukcesy indywidualnych stypendystów, opisywane w wielu publikacjach. Ukazały się już 52 artykuły w międzynarodowych czasopismach, 13 rozdziałów książkowych oraz 12 artykułów w materiałach konferencyjnych. Dzięki projektowi LANPERCEPT powstaje skuteczna i nowoczesna sieć badań w zakresie języka i percepcji. Dynamiczne podejście i ciekawe rezultaty badań oraz przeszkolenie początkujących, jak i doświadczonych naukowców powinno zaowocować istotnymi odkryciami dotyczącymi języka i percepcji, a także przyczynić się do poprawy uczestnictwa w unijnych badaniach.

Słowa kluczowe

Język, percepcja, językoznawstwo, systemy niejęzykowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania